Konference se zaměří na současné Rusko

Repro: Žurnál UP
Sobota 21. říjen 2017, 8:00 – Text: Milada Hronová

Katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty pořádá konferenci nazvanou Dnešní Rusko. Věnovat se bude současné ruské politice, kultuře i lidskoprávním otázkám. Je určená jak studentům politologie, tak studentům dalších oborů, například rusistiky, rozvojových studií či práv.

Jednodenní konference Dnešní Rusko se uskuteční 2. listopadu, jejím spoluorganizátorem je pražský festival KULTURUS.

 „Kromě kurzů zaměřených na ruskou politiku chceme studentům zprostředkovat širší než pouze politologický pohled. Proto se chystáme diskutovat také o ruské kultuře i o tamních lidských právech. Budeme velmi rádi, když se konference zúčastní i studenti jiných oborů než politologie,“ řekla Markéta Žídková z katedry politologie a evropských studií FF UP.

Během diskuse vystoupí známý ruský opoziční politolog Aleksandr Morozov, který by se měl stát šéfem nově otevíraného Centra Borise Němcova v Praze. Do Olomouce přijede i Sergej Šarov Delaunay, obhájce lidských práv a opoziční politik, který žije a pracuje v Rusku, a také Liza Morozova, umělkyně, performerka, terapeutka a psycholožka.

Konference se uskuteční na katedře politologie a evropských studií v Křížkovského ulici 12, v místnosti 2.03 od 15 do 18.30 hodin. Zúčastní se jí zhruba třicet studentů této katedry, volná místa mohou bez registrace obsadit posluchači jiných kateder a fakult. 

Zpět