Korespondence uznávaných sociologů v nové publikaci

Výběr z korespondence sociologů Milana Petruska a Aleny Miltové s Martinem Bútorou a Zorou Bútorovou (1985 - 1990) je obsahem knihy Ale snad i pro toto jsme žili, ne?
Fotogalerie: Vojtěch Duda
Čtvrtek 6. duben 2017, 6:37 – Text: Milada Hronová

O sociologii a jejích dvou výrazných osobnostech Milanovi Petruskovi a Martinovi Bútorovi se debatovalo v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty tam totiž představila knihu Ale snad i proto toto jsme žili, ne?, která je sestavena z osobní korespondence dvou jmenovaných sociologů a jejich žen v letech 1985 – 1989.

„Všichni čtyři autoři byli v době korespondence sociology, ani jeden z nich nemohl přednášet na univerzitě. Milan Petrusek  přispěl k obrození české sociologie a zveřejněná korespondence je ukázkou toho, jak se konstituovala veřejná sféra v totalitním režimu. Je dokladem diskuze o věcech veřejných,“ řekl moderátor akce Martin Fafejta z pořádající katedry. Během uvedení knihy pak dobu pozdní normalizace, kdy sociologové dopisy psali, přiblížil Karel Konečný z katedry historie.

Podle odborníků je kniha jedinečná tím, že reflektuje každodennost doby v letech 1985 až 1990 a že tuto každodennost reflektuje sociolog. Svým širokým pojetím může být zajímavá i pro širší veřejnost. Už v době, kdy Milan Petrusek žil, si všichni čtyři sociologové říkali, že by korespondence stála za zveřejnění.

„Když Milan Petrusek v roce 2012 zemřel, uvědomili jsme si ještě víc, že byl velmi vzácný člověk. Byl to vědec, zakladatel institucí, člověk, který dobu totality velmi těžce prožíval, zápasil s nejistotou i nedostatkem sebedůvěry. Jsme přesvědčeni, že lidé, kteří znají Petruskovu tvorbu, jistě ocení, když ho poznají i v civilnější roli. Vydat tuto korespondenci jsme se rozhodli z přátelství a úcty k němu,“ řekla Zora Bútorová, jedna z autorek zveřejněných dopisů. Podle jejího manžela Martina Bútory byl Milan Petrusek klasickým typem vzdělance, člověk s velkým přehledem a smyslem pro zodpovědnost.

Obsáhlou knihu vydalo Sociologické nakladatelství SLON, s nímž má katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP úzké vztahy. Prezentace knihy se už uskutečnila v Praze, její představení se plánuje i v Bratislavě. Je zároveň i připomenutím nedožitých 80. narozenin Milana Petruska.

Zpět