Koronavirové zkušenosti a jejich reflexe ve výuce: výtvarná výchova chystá online konferenci

Repro: Žurnál UP
Středa 24. červen 2020, 9:15 – Text: Milada Hronová

Učitelé, umělci, představitelé kulturních, paměťových a uměleckých institucí i další zájemci se mohou zúčastnit mezinárodní virtuální konference s názvem Art education in the time of coronavirus, reflecting on today, anticipating tomorrow. Cílem chystaného online setkání napříč kontinenty bude reflexe událostí souvisejících s pandemií koronaviru a tvorbou nových způsobů komunikace, výuky, vzdělávání a zprostředkování umění.

„Opatření proti šíření koronaviru změnila naše životy takřka ze dne na den. V mnoha zemích došlo k uzavření škol, muzeí, galerií a divadel, k pozastavení kulturních akcí a omezení společenského života. Učitelé výtvarné výchovy byli postaveni před výzvu, jak naložit s touto novou situací, jakým způsobem zůstat v kontaktu se žáky a podpořit je v jejich samostatném studiu. Mnozí stáli před úkolem komunikovat význam výtvarné výchovy, která mnohde zůstala upozaděna. Kulturní instituce a muzejní a galerijní pedagogové stáli před otázkou, jak zůstat v kontaktu s publikem v pozměněných podmínkách a jak prezentovat kulturní dědictví a umění v situaci, kdy byl kulturní život ochromen. Dosud spíše odmítané distanční vzdělávání a virtuální komunikace se staly často jedinou možností, jak dál vyučovat výtvarnou výchovu nebo jak zprostředkovávat umělecké sbírky a výstavy. Právě o tom budeme hovořit během virtuálního setkání, jehož cílem je odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie,“ uvedla za pořadatele Petra Šobáňová, členka katedry výtvarné výchovy a zároveň předsedkyně České sekce INSEA.

K účasti na konferenci, která nabídne možnost sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, také teoretické uchopení nedávných prožitků, jsou zváni odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů, edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo představitelé kulturních institucí.

„Mám radost, že se naše myšlenka setkala s příznivými ohlasy. Konference se zúčastní odborníci z mnoha zemí – a snad ze všech kontinentů: z USA, Brazílie, Nového Zélandu, z evropských zemí, ale i z méně obvyklých destinací, jako je Libanon, Singapur nebo Japonsko. Pestrá skladba účastníků ukazuje, že jde opravdu o téma globální. Zároveň jsem nadšená z toho, kolik pestrých a inspirativních podnětů oblast umění, vzdělávání a kulturního provozu nabízí. Je dobře, že se i díky naší konferenci více zviditelní,“ řekla Petra Šobáňová.

Konference se například zúčastní Olusegun Michael Adeniyi, který se řadu let zasazuje o zlepšení výtvarné výchovy v Nigérijské federativní republice i za jejími hranicemi. Je několikanásobným držitelem prestižních cen za jeho umělecké i výtvarněpedagogické působení. V současné době přednáší umění a design na Britské akademii v Calebu. Spoustu zajímavého uslyší účastníci konference také od Allana Richardse, který studoval, pracoval a vyučoval ve více než 24 zemích. Tyto zkušenosti ovlivnily jeho výzkum a výuku výtvarné výchovy. Allan Richards je členem národního poradního výboru pro umělecké vzdělávání Praxis II, bývalým prezidentem a v současnosti viceprezidentem Americké společnosti pro výchovu uměním (USSEA), Světové rady pro Severní Ameriku pro Mezinárodní společnost pro výchovu uměním (InSEA) a programový předseda a postgraduální poradce pro umělecké vzdělávání na University of Kentucky.

Na konferenci bude hovořit také Steve Willis, který působí na Missouri State University ve Springfieldu jako profesor umělecké výchovy. Steve je aktivní jak v InSEA jako viceprezident (2017–2021), tak ve Společnosti Spojených států amerických pro výchovu uměním (USSEA) jako národní konzultant. Zajímavou osobností připravované konference bude i Susan M. Coles, nezávislá pedagožka, poradkyně, konzultantka a umělkyně, která v roce 2007 založila vzdělávací poradnu Creative Ways, dále i Janinka Greenwood, která působí na University of Canterbury v Christchurch na Novém Zélandě, nebo Kehk Bee Lian, působící na National Institute of Education v Singapuru, kde koordinuje přednášky výtvarného umění a přednáší pedagogické moduly. Zároveň také spolupracuje s uměleckými agenturami na výzkumu uměleckého vzdělávání a vývoji vzdělávacích programů.

„Součástí konference budou i zajímavé workshopy představující skutečně originální postupy uměleckého vzdělávání. Mám tím na mysli virtuální procházky krajinou, proces hledání a zpracování keramické hlíny a sdílení tohoto procesu přes facebookovou skupinu participantů, sdílení virtuálních galerií na určité téma a podobně. Webová platforma konference toto vše zachytí a do budoucna se může stát zajímavým inspiromatem,“ doplnila Petra Šobáňová.

Mezinárodní virtuální konferenci pořádá Česká sekce INSEA, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, USSEA (Americká společnost pro výchovu uměním), InSEA (Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) a Canterbury Christ Church University. Uskuteční se zdarma od 12. do 15. října. Organizátoři akce vybízejí ke kreativnímu pojetí příspěvků. Aktivní i pasivní účastníci se mohou registrovat do 20. září. Na základě registrace obdrží další potřebné informace a bude jim umožněn přístup do diskuzního fóra konference. Jednacím jazykem tohoto setkání bude angličtina, čeština a slovenština. 

Více ZDE. (Na hlavní stránce webu je video, které vytvořili doktorandi KVV PdF UP David Bartoš a Robin Michenka. Video ukazuje opuštěný konvikt, prázdné ateliéry bez studentů a pomocí glitschového efektu symbolizuje celou situaci.)

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)