Kvalitní publikace i mezinárodní spolupráce stojí za úspěchem Univerzity Palackého v CWTS Leiden Ranking

Čtvrtek 11. červenec 2019, 12:13 – Text: OK

Olomouc (11. července 2019) – Významné postavení Univerzity Palackého v Olomouci (UP) v excelentních publikacích i mezinárodní spolupráci potvrdilo nové vydání mezinárodního žebříčku CWTS Leiden Ranking, jenž hodnotí téměř tisíc vysokých škol. Díky kvalitním vědeckým článkům, které patřily mezi pět procent nejcitovanějších prací, předstihlo olomoucké vysoké učení i Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzitu a v národním srovnání se ocitlo na prvním místě. Ve srovnání, které sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, figuruje UP na 99. pozici v Evropě a 126. ve světě, lepší v tomto ohledu bylo z tuzemských vysokých škol jen ČVUT. V oboru Společenské a humanitní vědy se nejstarší moravská univerzita vyšplhala dokonce na 32. místo v Evropě a 68. ve světě.

Výsledky rankingu jsou potěšující, neboť stejně jako v předchozích letech si univerzita udržela v některých oborech republikové prvenství v nejcitovanějších publikacích, což mimo jiné prokazuje náš důraz na výzkumné zaměření univerzity. Uznání si zaslouží zejména pokrok ve výsledcích v mezinárodní spolupráci, kde jsme se v případě humanitních a sociálních oborů posunuli ve světě meziročně o 50 pozic nahoru. Ukazuje se, že i humanitní a sociální vědy významně rostou ve svém tvůrčím výkonu. To je pozitivní signál zejména s ohledem na budoucí nastavování strategie vědy a výzkumu na UP pro období po roce 2021, na kterém v současné době na UP pracujeme,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller. 

Práce olomouckých vědců mají dopad

Kromě celkového umístění UP mezi pěti procenty nejcitovanějších prací ve všech oborech se velmi dobře vedlo i vědcům v konkrétních vědních disciplínách. V umístění podle PP TOP 1 % bez minima publikací uspěla UP mezi tuzemskými univerzitami nejlépe v oboru Fyzikální vědy a inženýrství, kde skončila na 139. místě v Evropě a 317. ve světě. Stejně dobře si vedla i v oboru Vědy o živé přírodě a Zemi, kde obsadila 171. pozici v Evropě a 402. pozici ve světě.

Scientific Impact

Leiden Ranking 2019

Umístění podle PP top 1 % bez minima publikací

Biomedical and Health Sciences

Life and Earth Sciences

Mathematics and Computer

Physical Sciences and Engineering

Social Sciences and Humanities

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

UP

303

741

171

402

263

679

139

317

285

704

MU

241

504

190

461

216

550

280

701

310

755

UK

266

580

204

499

159

389

277

695

146

393

ČVUT

340

921

208

507

186

456

318

826

113

291

VŠCHT

142

290

213

516

337

858

247

587

334

796

ČZU

346

946

198

488

338

859

310

805

288

708

VUT

301

732

305

795

287

744

313

812

297

728

Zdroj: CWTS Leiden Ranking 

 

Univerzita těží z bohatých mezinárodních kontaktů

Své ovoce přináší i bohatá zahraniční spolupráce vědeckých týmů. Zabodoval především obor Společenské a humanitní vědy, který poskočil v umístění podle publikací vzešlých z mezinárodních kolaborací na 32. příčku v Evropě a 68. ve světě. V národním srovnání bylo v tomto ohledu o něco lepší jen Vysoké učení technické. V celosvětovém srovnání si však UP v tomto oboru meziročně polepšila o 50 pozic. V tuzemském porovnání patří Univerzitě Palackého prvenství v oboru Fyzikální vědy a inženýrství (59. místo v Evropě a 75. ve světě) a také v oboru Vědy o živé přírodě a Zemi (119. místo v Evropě a 143. ve světě).

 

Collaboration

Leiden Ranking 2019

Umístění podle PP international collaboration (bez minima publikací)

All Sciences

Biomedical and Health Sciences

Life and Earth Sciences

Mathematics and Computer

Physical Sciences and Engineering

Social Sciences and Humanities

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

UP

99

126

210

274

119

143

231

390

59

75

32

68

MU

169

211

88

117

182

232

228

384

229

370

167

298

UK

133

170

178

230

201

265

76

128

97

122

48

93

ČVUT

90

115

259

361

285

520

178

299

115

149

322

708

VŠCHT

309

502

299

471

306

646

286

575

309

579

313

671

ČZU

290

412

240

327

275

470

225

377

315

608

158

282

VUT

299

459

274

390

309

686

234

396

308

578

23

54

Zdroj: CWTS Leiden Ranking 


Za významný výsledek lze považovat také naše druhé místo mezi českými vysokými školami v oblasti mezinárodní spolupráce, kde jsme se umístili za ČVUT, což dokazuje, že i vysoká škola mimo hlavní město je schopna významně spolupracovat se zahraničím a že je o ni zájem ze strany zahraničních partnerů. Důraz na internacionalizaci je jedním z pilířů našeho dlouhodobého záměru, objevuje se hned ve dvou hlavních strategických cílech a postupné systematické kroky v nastavování kvalitních podmínek pro vzdělávání a výuku zahraničních studentů a pracovníků dokazují, že v této oblasti jdeme správným směrem,“ doplnila prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová. 

V žebříčku bylo hodnoceno celkem téměř 1000 univerzit, z toho sedm českých. Žebříček vychází z bibliografických dat pro období let 2014–2017 z databáze Web of Science. Na rozdíl od jiných rankingů tedy nesleduje například reputaci institucí či kvalitu výuky. Ranking provádí hodnocení ve čtyřech oblastech, vedle tradičně sledovaného vědeckého dopadu a mezinárodní spolupráce letos nově přibyly publikace s otevřeným přístupem a genderová rozmanitost. I v novém indikátoru sledujícím podíl publikací s otevřeným výstupem se UP daří, připsala si republikové prvenství a ve světě se pohybuje na 277. pozici.

Podrobné informace naleznete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)