Lékařská fakulta má schválený rozpočet pro letošní rok

Ze zasedání AS LF UP.
Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 25. červen 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Kvůli epidemii koronaviru se letos teprve podruhé sešel ve Velké posluchárně Teoretických ústavů Akademický senát Lékařské fakulty UP. Na programu jednání měl mimo jiné rozpočet fakulty pro letošní rok, podmínky přijímacího řízení nebo interpelace týkající se prostoru u nové části ústavů.

Jak plán letošních nákladů a výnosů, tak rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště fakulty schválili přítomní senátoři jednomyslně. Lékařská fakulta pro letošní rok plánuje náklady ve výši přes 469 milionů korun, výnosy pak o milion a půl vyšší. „Co se týče základních dotací, zvýšily se v ukazateli A i K, narostl také specifický výzkum a institucionální podpora. Celkem jsme obdrželi přes 380 milionů korun po odvodu na centrální prostředky univerzity, to je oproti minulému roku o 76 milionů více,“ prezentoval ekonomické údaje děkan Josef Zadražil.

Fakulta pro letošní rok může počítat také s 55 miliony z Národního programu dofinancování lékařských fakult, z nichž 15 milionů alokuje na stavbu nové budovy. Při následné diskuzi k dělení příspěvku RVO (na rozvoj výzkumné organizace) děkan senátory informoval, že vedení fakulty připravuje pro zástupce pracovišť sérii setkání týkajících se změn ve scientometrii.

Josef Zadražil také shrnul dění na fakultě v uplynulých měsících a mimo jiné před plénem poděkoval vyučujícím a dalším zaměstnancům za zvládnutí neobvyklého průběhu letního semestru, zejména za online výuku či organizaci státních zkoušek a přijímacího řízení. „Připravujeme aktualizovanou směrnici děkana ke Stipendijnímu řádu UP, kdy dojde k podstatnému navýšení stipendia za vynikající studijní výsledky, jak jsem sliboval ve svém volebním programu. Chceme, aby stipendium mělo opravdu stimulační efekt,“ představil pak děkan jeden z aktuálních záměrů. Nejlepší studenti by mohli za své výsledky dostat až 12 tisíc korun.

Senátoři během zasedání také schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 a souhlasili s předloženými akreditacemi doktorských studijních programů. Předseda Jiří Ehrmann krátce shrnul hlasování per rollam, ke kterým došlo v době protikoronavirových opatření. Mimo zasedání senátoři například rozhodli o udělení čestného titulu Visiting Professor Veronice Bachanové z Masonic Cancer Center v Minneapolis a University of Minnesota, která již řadu let intenzivně spolupracuje s Hemato-onkologickou klinikou LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

V závěrečných interpelacích se mimo jiné mluvilo o přechodu pro chodce přes rušnou Hněvotínskou ulici k Dostavbě Teoretických ústavů, který citelně chybí. Jak však připomněl proděkan Martin Modrianský, jeho vybudování je v tuto chvíli nereálné.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)