Lékařská fakulta přivítala své zlaté absolventy

Ze zlaté promoce ročníku 1970.
Foto: Martin Višňa
Neděle 14. listopad 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Slova díků, přání a především vzpomínky na studentská léta v Olomouci se nesly Slavnostním sálem Klášterního Hradiska, kde Lékařská fakulta UP uspořádala zlatou promoci svých absolventů. Promoční slib po padesáti, respektive jednapadesáti letech znovu složila stovka zkušených lékařek a lékařů, kteří svá studia zakončili v letech 1970 a 1971.

„Vzpomínáte si ještě, na co se nás ptali u přijímaček? Pamatuji si akorát, že se mě ptali na Keplerovy zákony, to bylo ke studiu medicíny asi nezbytné. Studium pak samozřejmě začalo tím, že jsme jeli na brigádu do Těšíkova, kde jsme pracovali na poli, a teprve potom jsme mohli jít na studijní oddělení a zapsat si předměty,“ usmíval se za mikrofonem Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, když se chopil za absolventy z roku 1970 slova.

Listoval při tom svým indexem a zmínil nejednu významnou osobnost (nejen) olomoucké medicíny. Děkan Obručník, Zrzavý, Lichnovský, Lukl… „Kdybychom byli v Anglii a někomu řekli, že nás učil chirurgii Rapant, už bychom nemuseli dělat žádné atestace. Jeho jméno už s sebou neslo to, že to umíme,“ vzpomínal na studia, která poznamenal srpen 1968 a následné ideologické čistky. „Prožili jsme krásná 60. léta, kdy všechno bylo free, všechno se rozvíjelo a vypadalo úžasně, byli jsme plni života. Pak ale přišla okupace a dopady jak na naše učitele, tak i spolužáky. Ale nakonec jsme to nějak všichni dostudovali.“

Jak profesor Palička dodal, velmi si cení toho, že i po letech jsou se svými spolužáky kamarádi a pomáhají si, když někdo potřebuje. „Dnes vytáhnu jednu ze skleniček se znakem univerzity, které jsem si koupil na promoci, ale moc je nepoužíval, naleju si do ní dobrý koňak a připiju si na zdraví nás všech, na fakultu, univerzitu a na to, abychom se ještě někdy mohli setkat a vidět,“ zakončil svoji řeč před publikem, v němž seděli někdejší spolužáci, jako například bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a poradce ministra zdravotnictví Václav Rýznar, dřívější okresní hygienička v Přerově Zdeňka Sekerová nebo Igor Herrmann, který se jako sportovní lékař zúčastnil horolezeckých expedic v Himalájích, Peru nebo na Kavkaze.

Za absolventský ročník 1971 později promluvil zakladatel a dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL Jiří Šantavý, promoční slib mimo jiné znovu složil také diabetolog Rudolf Chlup, který stál v 80. letech u zrodu prvního inzulinového pera na světě.

Slavnostními chvílemi zlaté promoce provedli emeritní děkan LF UP Milan Kolář a proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku Eva Klásková, jménem univerzity absolventům za celoživotní práci a za to, že jsou svým nástupcům dobrými příklady, poděkoval prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka. „Vaše skvělé kariéry by ale nebyly úplné, protože vaším úkolem je teď vést nás ostatní, předávat nám vaše zkušenosti, moudrost, vytrvalost a nadhled. Pokud se nepoučíme z chyb minulosti, jsme odsouzeni si ji opakovat. A proto vás tímto zdvořile prosím, abyste zůstali našimi rádci, abyste přispěchali s dobrou radou nebo názorem, bude-li to situace vyžadovat – my budeme s velkou pokorou naslouchat,“ řekl ke zlatým absolventům prorektor.

Organizace zlatých promocí absolventů po padesáti a také diamantových po šedesáti letech od završení studia je na Lékařské fakultě UP tradiční záležitostí. Vloni se však tyto promoce nemohly kvůli epidemii covidu-19 uskutečnit, proto se letos organizátoři rozhodli – za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření – pozvat do Olomouce dva „zlaté“ ročníky. Jak ale bylo vidět, absence talárů a naopak zakrytí úst respirátory nebo kontrola bezinfekčnosti přítomným nijak zvlášť nevadily.

Zpět