Lékařská fakulta se rozloučila se svými absolventy

Foto: Martin Višňa
Pondělí 1. červenec 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Převzetím diplomů ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska završily své studium na Lékařské fakultě UP desítky mladých lékařek a lékařů z různých koutů Česka, Slovenska, ale i dalších zemí. Kromě promocí však letní semestr na fakultě vyvrcholil také tradičním méně formálním rozloučením na Teoretických ústavech, kde byli vyhlášeni nejlepší pedagogové, které v hlasování vybrali právě čerství absolventi.

Během série promocí v historických prostorách Vojenské nemocnice Olomouc složili promoční slib a převzali diplomy stvrzující úspěšné zakončení studia absolventi a absolventky studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, jejich anglických obdob General Medicine a Dentistry a také programu Veřejné zdravotnictví.

„Přeji vám na vaší profesní dráze pevné zdraví, dobrá rozhodnutí a štěstí na dělné a spolehlivé týmy, jichž budete součástí a možná brzy i hlavou. Myslete ale prosím i na rovnováhu ve svém osobním životě, udržujte si duševní svěžest, radost a vyrovnanost,“ uvedla prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti Andrea Hanáčková ve své krátké řeči k čerstvým zubním lékařkám a lékařům během jedné z prvních promocí. Připomněla také, že díky registraci do Klubu absolventů UP mohou i nadále zůstat s univerzitou v kontaktu.

Když později toho dne mluvil k absolventům ve foyer Teoretických ústavů děkan LF UP Milan Kolář,  neubránil se emocím. „Je mi smutno, že odcházíte. Abych byl upřímný, byl bych nejradši, kdybyste tu zůstali, protože na řadu z vás jsem zvyklý, spolupracujeme například v rámci akademického senátu a podobně. Ale držet vás tu nemohu. Na druhou stranu vaším odchodem fakulta dává našemu zdravotnictví to, co potřebuje – vynikající absolventy do praxe. Přeji vám, ať se vám daří v profesním i osobním životě, a budu rád, když se budete na svou alma mater vracet a budeme se tu potkávat. Naše fakulta je vám vždy otevřena,“ řekl při přípitku.

Během neformálního setkání na fakultě byli také vyhlášeni nejlepší pedagogové, o nichž rozhodovali absolventi v hlasování. Ocenění děkan s nadsázkou označil za medicínského Oscara. V kategorii Všeobecné lékařství – teoretické a preklinické obory diplom a pohár převzal Martin Sněhota ze simulátorového centra CENTESIMO. Jak poznamenal, je to pro něj největší ocenění, kterého se mu dosud dostalo.

V klinických oborech byla nejlepší pedagožkou zvolena Marie Turková z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, která při poděkování za cenu přítomné i krátce rozezpívala. Nejlepší pedagog Zubního lékařství Matej Rosa si na zpěv netroufal. „Doufám, že to, co jsem se vám snažil v posledních dvou ročnících dát, využijete ve vaší praxi a že to pro vás bude takový odrazový můstek k dalšímu profesnímu rozvoji. Přeji hodně zdaru do vaší práce a děkuji,“ uvedl vyučující z Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

Oceněni byli i někteří absolventi. Předseda Spolku mediků Josef Kořenek se totiž rozhodl vyzdvihnout podíl šestice dosavadních členů na aktivitách spolku. Poté již nadešel okamžik tradičního vypouštění balonků – z ekologického, rozložitelného materiálu – před fakultou coby symbolického „vyletění“ do praxe a další životní etapy.

V závěru promočního týdne se konalo i rozlučkové setkání s absolventy anglických studijních programů a jejich blízkými. Také zahraniční lékařky a lékaři, kterým při promocích blahopřála mimo jiné prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová, volili před završením svého studia v Olomouci nejlepší pedagogy, se kterými měli tu čest se potkat. Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine Milan Raška předal pohár a diplom pro nejlepšího vyučujícího v preklinických oborech Milanu Kolářovi, v klinických oborech zahraniční absolventi zvolili Martina Staška z I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL a v kategorii Zubní lékařství pak Yulii Morozovou z Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

Nejlepší pedagogové LF UP podle absolventských ročníků:

Všeobecné lékařství – teoretické a preklinické obory:

Martin Sněhota, CENTESIMO

Všeobecné lékařství – klinické obory:

Marie Turková, Porodnicko-gynekologická klinika

Zubní lékařství:

Matej Rosa, Klinika zubního lékařství

General Medicine – Preclinical Courses:

Milan Kolář, Ústav mikrobiologie

General Medicine – Clinical Courses:

Martin Stašek, I. chirurgická klinika

Dentistry:

Yulia Morozova, Klinika zubního lékařství

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)