Lékařská fakulta si zvolí nový senát

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pátek 7. říjen 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

V polovině listopadu přistoupí členové akademické obce Lékařské fakulty UP k volebním urnám a zvolí nové složení Akademického senátu LF UP pro následující tříleté funkční období. Volby vyhlásili současní senátoři na svém prvním zasedání v novém akademickém roce.  

Volby se uskuteční ve dnech 14. až 16. listopadu, přičemž volit se bude postupně nejprve na Teoretických ústavech, pak ve Fakultní nemocnici Olomouc a v poslední volební den na Klinice zubního lékařství v centru města.

Kandidáty mohou členové akademické obce fakulty navrhovat do 27. října. Písemné návrhy se podávají předsedovi volební komise, kterým je Marek Szkorupa z I. chirurgické kliniky.

Přehled kandidátů bude zveřejněn 1. listopadu, o týden později se uskuteční jejich prezentace. Předběžné výsledky voleb budou známy 21. listopadu, k vyhlášení platných výsledků pak dojde po vypořádání případných námitek 28. listopadu. Ustavující zasedání AS LF UP, ve kterém zasedá 24 akademiků a 12 studentů, se uskuteční na začátku prosince.

Nutno dodat, že nové senátory v brzké době čeká důležitý úkol – volba děkana fakulty, neboť funkční období současného děkana Josefa Zadražila končí v květnu 2023.

Vzhledem k tomu, že jednání, na němž byly volby vyhlášeny, bylo zároveň i posledním v aktuálním složení, poděkoval předseda AS LF UP Dušan Klos senátorům za jejich práci. „Bylo to období bouřlivé, provázené řadou změn, nakonec ani já jsem na začátku funkčního období nepomýšlel na to, že budu stát na tomto místě. Chtěl bych vám poděkovat za vaši práci, které je v senátu a jeho komisích spousta, je nenahraditelná a je výraznou součástí našich akademických práv a svobod. Jsem velmi spokojen, že můžu být součástí této fakulty a tohoto senátu. A byl bych rád, kdyby i ten další senát kritickými hlasy a podněty pozitivně působil na další rozvoj naší lékařské fakulty a její spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc.“

Poděkování za vynikající spolupráci jménem vedení fakulty přidal i proděkan Milan Kolář zastupující děkana Josefa Zadražila. Senátory také seznámil s některými novinkami z dění na fakultě, zmínil například přípravu Plánu realizace Strategického záměru LF UP na příští rok nebo vypsání výběrového řízení na zhotovitele nové budovy, v níž najde prostory pro své zázemí nejen lékařská fakulta, ale i fakulta zdravotnických věd.

Senátoři také schválili Výroční zprávu LF UP za rok 2021 a na zbývající dobu funkčního období zvolili nového studentského místopředsedu AS LF UP, kterým se stal Jakub Olejko z 5. ročníku Všeobecného lékařství.

V závěru jednání se senát také zabýval aktuální situací na UP v souvislosti s rozhodnutím rektora o rozvázání pracovního poměru s děkanem Přírodovědecké fakulty UP. Po krátké diskuzi AS LF UP v přijatém usnesení vyjádřil své znepokojení a požádal vedení univerzity o další informace.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)