Letní škola pro začínající výzkumníky bude zaměřena na zemědělství a biodiverzitu

Foto: BESTMAP
Středa 13. červenec 2022, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Modelování dopadů zemědělských politik na biodiverzitu a ekosystémové služby bude tématem první Letní školy pro začínající výzkumné pracovníky, kterou ve dnech 12. – 16. září uspořádá katedra ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty ve spolupráci s University of Leeds,  UFZ–Helmholtz Centre for Environmental Research, Technische Universität Dresden a dalšími partnery zapojenými do evropského projektu BESTMAP.

„Letní škola je primárně určená pro doktorandy a postdoky, ale rádi přivítáme i magisterské studenty se zaměřením v oblasti ekologie, životního prostředí, zemědělství a udržitelnosti,“ uvedl Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Pětidenní akce nabídne účastníkům příležitost seznámit se prostřednictvím praktických interaktivních cvičení s různými metodickými přístupy modelování biodiverzity a ekosystémových služeb v zemědělské krajině. Zároveň jim umožní získat praktické zkušenosti s aplikací těchto metod na reálných datech z případových oblastí projektu.

„Stávající přístupy hodnocení dopadů totiž nedostatečně zohledňují složitost rozhodování zemědělských subjektů a ignorují širší dopady zemědělských politik na přírodní, sociální a kulturní bohatství ve venkovských oblastech. Pochopení dopadů zemědělských politik na životní prostředí, a to včetně nástrojů jako jsou agroenvironmentální opatření nebo ekologické zemědělství, je zásadním krokem při hodnocení jejich účinnosti. Vědecké modely hrají důležitou roli při kvantifikaci těchto dopadů zejména na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby poskytované zemědělskou krajinou,“ upřesnil Tomáš Václavík.

Účastníci Letní školy v rámci exkurze zavítají  i do okolí Šardic, tradiční zemědělské krajiny, které se přezdívá Moravské Toskánsko. „Je to jeden ze studovaných regionů našeho projektu. Studenti zde mohou získat praktické zkušenosti s modelováním dopadů zemědělské politiky na krajinu a ekosystémy, ale také vidět, jak jsou agroenvironmentální opatření implementována v praxi,“ dodal Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí.

Registrace na akci je otevřená do 12. srpna 2022. „Letní škola je zdarma a navíc pro tři vybrané účastníky nabízíme Travel Award v hodnotě 300 EUR,“ doplnil Tomáš Václavík. Projekt BESTMAP je financován z rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817501.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)