Letní večery osvěží na UP Olomoucké barokní slavnosti

Ilustrační foto: Milada Hronová
sobota 11. květen 2019, 7:19 – Text: Milada Hronová

Čtyřiadvacet večerů s celkem šesti různými inscenacemi.  Pět z nich vzniklo přímo pro festival a zazní ve své novodobé premiéře. Umělecké centrum Univerzity Palackého přivítá sedmý ročník Olomouckých barokních slavností. Uskuteční se od 7. do 28. července.

Letošní ročník přinese díla často neprávem zapomenutých barokních mistrů Johanna Heinricha Schmelzera, Pietra Andrey Zianiho a Františka Antonína Míči. Součástí festivalu budou neobarokní opery vzniklé zhudebněním historických libret současnými autory.  Letos v premiéře Piramo a Tisbe, opera Tomáše Hanzlíka z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty. Největším překvapením letošního ročníku má však být serenata Il tribunale di Giove Karla Ditterse z Dittersdorfu.

Mimořádná hudba objevená s odstupem staletí

„Je to velké vzrušení studovat hudbu, kterou dvě stě padesát let nikdo neslyšel. A ještě větší vzrušení je pak tento zážitek sdílet s hudebníky a posluchači. Na začátku byla jen jediná dochovaná partitura z Londýna. Dnes už víme, že za grafikou čar hnědým inkoustem byla skrytá mimořádná hudba, která nabízí tolik otázek a tolik srovnání. Například s Mozartem. To srovnání se vtírá neustále: širokodeché, nádherně klenuté melodie, brilantní koloratury, dramatické prokomponované recitativy, monumentální sbory,“ říká Tomáš Hanzlík. Serenata Il tribunale di Giove měla premiéru v rámci oslav narozenin pruského krále Fridricha II. Velikého v roce 1775. Dílo bylo reprízováno v lednu 1777 ve Vratislavi a od té doby jeho další provedení známa nejsou. 

„V moderní době nastudováno nebylo. Vždy, když sáhnete do archivu po neznámé věci, tak zároveň riskujete. Bude to posluchače bavit? Přijdou vůbec? Jovův tribunál je podle mě reprezentativní skvost. Přijďte si ho poslechnout, využijte tu možnost být po staletích první a dejte nám tak i najevo, že risk byl v tomto případě zisk. Odměnou nám všem pak v dalších ročnících může být celá řada podobných vzrušujících objevů,“ doplňuje skladatel Tomáš Hanzlík.

Jedno představení na více místech

Novinkou letošního festivalu bude také umístění jednoho z představení do dalších prostor Konviktu, do Atria, chodby i Kaple Božího Těla. Jde o uvedení jediného dochovaného Míčova oratoria Zpívaná rozjímání, které zkomponoval v roce 1727 pro jaroměřického hraběte Jana Adama z Questenbergu. Oratorium bude uvedeno dobovým kázáním Pavla Josefa Axlara ze sbírky Nábožný horlivý vůdce do města svatého Jeruzaléma z roku 1720. V první části večera zazní i novodobá premiéra Koncertu pro cembalo Josefa Antonína Štěpána.

Na letošní přehlídce zazní i novodobé neobarokní zhudebněné opery Piramo a Tisbe z roku 1712 a každoročně uváděná opera Endymio, původně vzniklá roku 1727. V novodobých světových premiérách zazní i dvě barokní serenaty od Johanna Heinricha Schmelzera.  První, Die sieben Alter stimben zu samben, zpracovává Ptolemaiovo členění lidského života do sedmi etap. Druhé dílo Le Veglie ossequiose z roku 1679 bylo zkomponováno k příležitosti oslav narozenin rakouského císaře Leopolda I.  V této serenatě vystoupí pět postav – alegorií, které přirovnávají císařovy cnosti k nekonečnému moři a zároveň zdůrazňují nutnost bdění při plavbě po něm. V tomto případě jde o projekt Visegrádského grantu s mezinárodním obsazením.

Tradičně v replice barokní scény za účasti výborných pěvců

Každoročně se festival koná v replice barokní scény Theatrum Schrattenbach, umístěném v zastřešeném arkádovém atriu Uměleckého centra UP. Rozebíratelná divadelní scéna kombinuje zadní prospekt s bočními kulisami za účelem dosažení dojmu perspektivy při zkráceném prostoru. I letos bude scénografie obohacena o řadu nových výměn. Přestavení zpívaná v italském, německém a latinském jazyce budou opět opatřena projekcí českých titulků. Zájemci se mohou těšit na orchestr, který důsledně užívá historických hudebních nástrojů i na speciálně školené pěvce. Ozdobou barokních oper jsou mužské postavy zpívající ve vysokých ženských polohách.

Mezi řadou vynikajících zpěváků se objeví kontratenoristé Leandro Lafont, Filip Dámec, Martin Ptáček, Jiří Kukal a Vojtěch Pačák, tenoristé Jakub Rousek a Vincenc Ignác Novotný, basisté Aleš Procházka a Jiří Poláček, do Olomouce přijedou i sopranistky Kristýna Vylíčilová s Lucií Kaňkovou, Hanou Holodňákovou a Zuzanou Kopřivovou či altistky Monika Jägerová a Dorota Grossová.

Letos festival doprovodí výstava Hořící dramata, instalovaná v impozantních dlouhých chodbách Konviktu. Expozice představí prostřednictvím dobových grafických listů ohňostrůjná představení, hraná a odpalovaná v průběhu 17. století na dvoře středoevropských Habsburků. Technicky i finančně nesmírně náročné ohňostroje kombinovaly jednoduchý příběh se spektakulární podívanou a velice často ilustrovaly důležité historické události. Více ZDE. 

Karl Ditterse z Dittersdorfu: Il Tribunale di Giove. V této jednoaktové Dittersově serenatě z roku 1775 přednášejí bohové Apolón, Minerva, Mars a Štěstěna s podporou svých sborů jednotlivě odlišné koncepty řízení Evropské unie. Uvedení novodobé premiéry je skvělou příležitostí připomenout si skladatele, který byl za svého života velmi uznáván a jehož skladba je zařazena i do katalogu „100 nejvýznamnějších děl evropské hudby“ prestižní společnosti Deutsche Grammophon. 

Zpět