Lidé mohou vyplněním online dotazníku pomoci odborníkům v boji s přemnoženými komáry

Litovelské Pomoraví. Instalace speciálních senzorů, které pomáhají kontrolovat populace komárů. Ve vybraných tůních lužního lesa mezi Olomoucí a Řimicemi je instalovali odborníci z přírodovědecké fakulty.
Foto: archiv katedry geoinformatiky PřF UP
Čtvrtek 10. srpen 2023, 11:00 – Text: Šárka Chovancová

Zmapovat aktivitu komárů v Litovelském Pomoraví a jeho okolí mohou letos pomoci i místní obyvatelé a návštěvníci. Odborníci z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého totiž pro veřejnost připravili unikátní online dotazník, jehož prostřednictvím získají důležité údaje o aktuálním výskytu komárů. Data pak mohou využít při opatřeních k omezení populace tohoto obtížného hmyzu. Dotazník je krátký a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než pět minut.

Dotazníkové šetření, které poběží do konce letošního září, je součástí projektu MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích. S pomocí nejnovějších vědeckých poznatků při něm vzniknou postupy pro integrovaný management území, díky němuž by se měly minimalizovat každoročně se opakující kalamitní stavy komárů. 

„V rámci výzkumu pracujeme s různými typy dat. Vytváříme síť senzorů v místech výskytu stojatých vod, snímkujeme pomocí dronů zájmovou oblast, sbíráme data od spolupracujících zástupců zájmových obcí a nyní se obracíme i na ty, kteří se v Litovelském Pomoraví a jeho okolí pohybují ať už jako zdejší občané, rekreanti, nebo náhodní návštěvníci,“ uvedl hlavní řešitel projektu Jan Brus z katedry geoinformatiky.

Na základě získaných poznatků odborníci vytvoří pokročilý model, který bude soustřeďovat a hodnotit poznatky o stavu krajiny, evidovat plánované a provedené zásahy a predikovat stav území z pohledu rizika vzniku kalamity. „Cílem je snížení koncentrace a termínově přesnější aplikace larvicidů, čímž dojde k zachování nutné přítomnosti komárů v ekosystému, ale bude možné výrazně snížit počet kalamitních stavů, které negativně ovlivňují kvalitu zde žijících obyvatel,“ doplnil Jan Brus.

Výzkum, na kterém se budou respondenti dotazníkového šetření podílet, je unikátní. V dostupných informačních zdrojích a odborných publikacích není podobný sběr dat o výskytu komárů popisován. „Využíváme technologii tzv. pocitových map, které umožňují od respondentů sbírat jednoduchou a efektivní cestou prostorová data a názory na zájmové lokality. Jedná se o prostředek participativního mapování, které je trendem posledního desetiletí, nicméně v podobné studii vedoucí k identifikaci zvýšeného výskytu komárů ještě podle našich poznatků využito nebylo,“ vysvětlil koordinátor dotazníkového šetření Jaroslav Burian.

Díky dotazníkovému šetření se obyvatelé měst a obcí v Litovelském Pomoraví a jeho okolí mohou aktivně podílet na řešení problému komářích kalamit, které je dlouhodobě trápí a v exponovaných měsících výrazně snižují kvalitu života v postižených oblastech. Důležitá je přitom relevantnost odpovědí. „Prosíme občany o co nejpřesnější a nejpravdivější odpovědi na otázky v dotazníku. Účast v průzkumu je anonymní, ale získané poznatky mohou výrazně napomoci správné identifikaci problematických oblastí,“ dodal Jaroslav Burian.

Dotazník, jenž umožňuje zakreslení problematických oblastí do mapy, je k dispozici na webových stránkách www.pocitovemapy.cz/komari-2023. Informace o dotazníkovém šetření bude šířena prostřednictvím obecních vývěsek, letáků, sociálních sítí a také prostřednictvím spolupracovníků a dobrovolníků, kteří se na realizaci projektu podílejí. Sběr dat bude ukončen 30. září 2023. Následně budou údaje zpracovány moderními geoinformačními nástroji a získané poznatky budou implementovány při návrhu opatření.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)