Loučení s alma mater doprovodilo předání „medicínských Oscarů“

Pedagogové roku 2017 na lékařské fakultě (zleva): Karel Urbánek, Filip Čtvrtlík a Basel Azar.
Fotogalerie: Svatopluk Binder
úterý 4. července 2017, 12:30 - Text: Velena Mazochová

Vypuštěním červených balonků symbolizujících šťastný let po ukončení studia se s lékařskou fakultou rozloučili její letošní absolventi. Při závěrečném setkání s vedením a učiteli své alma mater zároveň vyhlásili výsledky ankety Pedagog roku 2017. 

Putovní poháry předal vítězům tří kategorií děkan Milan Kolář spolu se zástupci studentských organizací Spolek mediků a Sdružení studentů stomatologie, které akci organizačně připravily. Za klinické obory obdržel „medicínského Oscara“ odborný asistent Radiologické kliniky Filip Čtvrtlík, v oboru Zubního lékařství je podle studentů nejlepším učitelem Basel Azar, odborný asistent Kliniky zubního lékařství. Prvenství v preklinických oborech obhájil loňský vítěz, přednosta Ústavu farmakologie Karel Urbánek. 

„Mám samozřejmě velkou radost. Je to rozhodně nejvyšší ocenění mé práce, kterého se mi kdy dostalo a podle mého názoru vůbec nejvyšší, které může pedagog dostat,“ uvedl Karel Urbánek. Na letošních absolventech oceňuje především jejich vytrvalost a pevnou vůli. „Bez toho by náročné studium nemohli dokončit. Tím víc, že si většinou dokázali zachovat optimismus a smysl pro humor,“ dodal Karel Urbánek. Kromě vepsání svých jmen na podstavce pohárů obdrželi vítězové pamětní diplomy, fakultní víno i finanční odměnu. „Všem náleží velké poděkování i přání, aby i nadále zůstávali vynikajícími a oblíbenými učiteli,“ uvedl děkan Milan Kolář, který zavedení nové fakultní tradice inicioval.

 

Vyhlášení vítězů ankety Pedagog roku spojené se setkáním absolventů, učitelů a vedení fakulty mělo premiéru už loni. „Mělo by to být symbolické rozloučení absolventů obou českých studijních programů s fakultou, která samozřejmě zůstává jejich alma mater. V podobném duchu se také scházíme s absolventy anglických programů,“ vysvětlil děkan.  

K myšlence pravidelného vyhlašování nejlepších učitelů jej vedla snaha pravidelně vyhodnocovat vedle vědecko-výzkumné činnosti také pedagogický výkon. „Pedagogika se hodnotí mnohem hůře než věda, kde se můžeme podívat na citační index nebo Web of Science či spočítat body RIV. Tou nejlepší cestou je podle mého názoru právě hlasování absolventů, kteří jsou schopni velmi objektivně a seriózně hodnotit úroveň jednotlivých pedagogů. Je to také výzva pro ostatní pedagogy a zároveň doklad toho, že si fakulta vedle vědecko-výzkumné a léčebně-preventivní činnosti velmi váží také pedagogické práce,“ objasnil děkan.