Management v kreativních odvětvích. Do nového programu přijme FF UP první posluchače

Foto: Vojtěch Duda
Pátek 17. květen 2024, 8:25 – Text: Milada Křížková Hronová

Filozofická fakulta Univerzity Palackého nabízí nové interdisciplinární profesní studium Management v kreativních odvětvích. Absolventi tohoto navazujícího magisterského programu najdou uplatnění především na manažerských pozicích ve sféře kreativních odvětví jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Přihlášku ke studiu lze podat do 30. června.

Ideální příležitost pro kvalifikační růst současných i budoucích producentů, manažerů neziskových organizací, zakladatelů start-upů, ekonomů, kurátorů a řídících pracovníků v institucích hudební, divadelní či audiovizuální tvorby a distribuce i profesionálů v médiích nabízí nové navazující magisterské studium Management v kreativních odvětvích. Filozofická fakulta Univerzity Palackého jej nabízí v kombinované formě.

„Cílem tohoto studia je připravit multidisciplinárně orientované absolventy a absolventky, kteří v praxi dokážou propojit a aplikovat specifika manažerských přístupů a kreativních odvětví. Jde o profesně zaměřený obor, v němž se budeme věnovat managementu, ekonomice a marketingu dynamického sektoru kulturních a kreativních odvětví. Podstatnou část studia budou tvořit atraktivní praxe a odborná reflexe kulturní produkce,“ uvedl Ondřej Kročil, vedoucí katedry ekonomických a manažerských studií FF UP. Vedle této katedry se na realizaci programu podílí i katedra divadelních a filmových studií, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, katedra muzikologie i odborníci z praxe, jimž bude i výuka některých předmětů patřit.

Podle garantky oboru Jaroslavy Kubátové bude nabytí manažerských znalostí a dovedností posluchačům umožněno zejména díky absolvování povinných předmětů Management and leadership, Marketing management a marketingové plánování, Projektový a grantový management a Podnikání. Obecnou orientaci absolventů v prostředí kreativních odvětví včetně vlivu veřejných financí pak zajistí předměty Úvod do kulturních a kreativních odvětví či Legislativní rámec provozu kreativních odvětví. Další povinné předměty pak akcentují zaměření programu na vybraná kreativní odvětví.

„Absolventi a absolventky navazujícího magisterského programu Management v kreativních odvětvích se uplatní zejména na manažerských pozicích v organizacích soukromého i veřejného sektoru, působících ve sféře kreativních odvětví, a to především v oblasti médií, audiovizuálního průmyslu, hudebního průmyslu, ale i dalších. Mohou se uplatnit jako projektoví manažeři v organizacích kreativních odvětví, jako zakladatelé start-upů působících v uvedeném odvětví, marketingoví manažeři či například jako vedoucí pracovníci ve veřejných institucích s vazbou na kreativní odvětví,“ vypočetla členka katedry ekonomických a manažerských studií Jaroslava Kubátová.

Zájemce a zájemkyně o studium čeká ústní přijímací zkouška, při níž bude nutné předložit písemný projekt své budoucí diplomové práce, a to v rozsahu tří stran. Při pohovoru se bude hovořit o managementu i motivaci ke studiu.

Už nyní se na přijímačky připravuje například Markéta Pernická, posluchačka závěrečného ročníku bakalářského studia Ekonomicko-manažerských studií, kterou možnost studovat nový program zaujala zejména díky kombinaci ekonomického a tvůrčího prostředí.

„Myslím si, že potřeba kreativity a inovace je pro nynější moderní svět stěžejní. Nabízené studium propojí mé znalosti z oblasti managementu s dynamickým prostředím kreativních odvětví. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium kombinované, nabízí i příležitost zužitkovat teoretické znalosti s těmi praktickými v zaměstnání i během studia,“ řekla. Od studia očekává prohloubení znalostí v oblasti managementu, podnikání a marketingu.

„Řekla bych, že získám i přehled o možnosti propojení těchto oblastí s těmi kreativními, a to hlavně díky pestré nabídce vyučovaných předmětů. Věřím, že díky tomuto studiu niterněji pochopím strategií řízení a fungování podniků v kreativních odvětvích a že se tyto znalosti naučím i aplikovat v praxi.“

Co jsou to kreativní odvětví?

Podle definice Evropské komise představují kulturní a kreativní odvětví (KKO) taková odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Podle tvůrců Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví lze tuto oblast považovat za motor ekonomického růstu vyspělých států, který inspiruje další sektory.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)