Marie Meixnerová z PdF připravuje v New Yorku mezinárodní výstavní projekt

Marie Meixnerová na snímku Terezy Darmovzalové. V textu fotografie kampusu Kolumbijské univerzity, ScreenSaverGallery a foto z výuky nových médií na Teachers College.
Foto: Archiv MM
pátek 9. březen 2018, 11:00 – Text: Ivana Pustějovská

Devět měsíců, přesně na tak dlouhou dobu vyměnila Marie Meixnerová Olomouc za New York. Doktorandka z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP totiž získala Fulbrightovo stipendium, a už od září loňského roku tak studuje na Kolumbijské univerzitě. A právě v těchto dnech připravuje velký mezinárodní projekt, do kterého chce zapojit studenty a pedagogy z mnoha zemí světa.

O téměř megalomanském projektu, do jehož organizování se pustila, říká, že to prostě bude zábava. „Motorem pro realizaci projektu nejen z mé strany, ale i dalších zúčastněných pedagogů, je udělat něco smysluplného pro naše studenty a pro nás jako vyučující. Proč? Protože můžeme. Protože k tomu máme potřebné nástroje. Protože se můžeme strašně moc naučit. Protože to dává smysl,“ říká Marie Meixnerová.

Svůj projekt jste nazvala Unleashing Screensaver. Jak jste k němu dospěla?  

Kolumbijská univerzita připravuje výstavu Unleashing, věnované odkazu jedné z nejvýznamnějších novodobých filozofek pedagogiky Maxine Greenové, která dlouhá léta na této univerzitě působila. Kurátoři mě na tuto výstavu přizvali jako umělkyni a já jsem začala uvažovat, jak myšlenky Greenové oživit nějakým smysluplným a užitečným způsobem. Rozhodla jsem se z širokého pole jejího záběru zaměřit na otázky estetického vzdělávání a iniciovat projekt Unleashing Screensaver.

Zjistila jsem totiž, že i když u nás Maxine Greenová není příliš známá, její texty nebyly přeloženy do češtiny, v této oblasti její jméno stojí za pozornost.  Vzrušovalo mne, že přístupy k estetickému vzdělávání se mohou radikálně lišit napříč obory, kulturami – zejména ve vztahu Evropa versus USA – i časovým údobími – čehož si byla Greenová velmi dobře vědoma. Prostřednictvím mého projektu lze tuto pestrost vhodně ilustrovat a otevřít prostor k diskuzi, což je užitečné zejména pro studenty. Zároveň tak můžeme nenásilně v praxi aplikovat postupy participativní spolupráce a velmi efektivní princip „learning by doing“, o kterých Greenová hovoří.

Ta výstava má mít výrazně mezinárodní přesah...

Ano. Probíhá současně v New Yorku pod záštitou jedné z nejprestižnějších amerických univerzit a skrze virtuální galerii ScreenSaverGallery pak doslova po celém světě. Internacionální charakter dokresluje množství zapojených škol na několika kontinentech. Myslím, že je to úžasná příležitost pro prezentaci práce studentů, pro aplikaci demokratického pedagogického vedení, pro konfrontaci jednotlivých tradic a podobně.

Jakou máte představu o výsledku? Laicky řečeno: co vlastně návštěvníci galerie uvidí?  

Každá z participujících skupinek studentů vedená mnou oslovenými pedagogy dodá dílo, které lze na dálku digitálně zprostředkovat skrze internetový stream. Půjde tedy o videa, texty, zvukové soubory, slideshow fotografií, live streamy, nebo přímo digitální umělecká díla, net art apod. Tyto práce se budou postupně objevovat ve virtuální ScreenSaverGallery. Tato galerie má unikátní koncept, výstava se defacto realizuje ve spořičích obrazovek každého, kdo si ji stáhne do počítače, a má několik tisíc odběratelů rozmístěných po celém světě. Protože funguje na bázi streamu z internetové adresy, program se ve vašem spořiči s každou novou výstavou promění automaticky. A nyní zde bude každý den prezentována jiná práce, z různých škol po celém světě! Text k výstavě a danému dílu pak bude divákům zprostředkován na webových stránkách ScreenSaverGallery.

To je první rovina prezentace. Zároveň však budou skrze ScreenSaverGallery práce ke zhlédnutí v rámci fyzické výstavy Unleashing na Manhatttanu, kde se počítá s instalací ScreenSaverGallery na velké obrazovce (flat screen), vedle níž bude umístěn interaktivní tablet s texty k příspěvkům od jednotlivých škol. ScreenSaverGallery bude zároveň nainstalována ve všech počítačových učebnách na univerzitě, a apeluji na to, aby byla nainstalována či vystavena i v rámci participujících škol (ve Spojených státech, Itálii, Španělsku, Slovensku, České republice atd.) - to je však dobrovolné.

Jak složitá je příprava něčeho takového?

Nedá se říct, že by to bylo snadné, mám však poměrně bohaté organizační zkušenosti ze své dlouholeté práce dramaturga festivalu nebo editora časopisu o filmu a nových médiích 25fps či editora řady publikací, a technické zázemí poskytované ScreenSaverGallery  a PAF. Samozřejmě aktuálně je to náročné především komunikačně, kdy je nezbytné zajistit patřičný počet participantů – až 60 skupin pedagogů a studentů po celém světě. Je potřeba je do projektu zasvětit, a zůstávat s nimi v úzkém kontaktu prakticky až do odevzdání jejich výstupů, odpovídat na jejich dotazy.

Čeká nás ještě technická fáze samotného uvedení jednotlivých příspěvků v rámci výstavy a instalace v New Yorku, díky technickému zázemí a zaběhlosti zapojených institucí by to však mělo proběhnout relativně bez problémů. Dobrovolná instalace v rámci škol je pak již na zapojených skupinách.

Výzvou je projekt samozřejmě nejen pro mne, ale pro samotné pedagogy a především jejich studenty. Doufám však, že jde o výzvu stejně náročnou, jako zábavnou. Nejtěžší práce je čeká právě teď v průběhu března a dubna, kdy musí vytvořit svá díla a opatřit je anglickou anotací.

Jaké zatím máte ohlasy? A mohou se zapojit i naši studenti?

Ohlasy jsou zatím skvělé, do projektu se hlásí stále další pracoviště, která se o něm doslechla od známých či kolegů, přicházejí ke mně nová doporučení, zároveň se však účastníkům krátí čas na přípravu. První výstupy totiž budou prezentovány 1. dubna, poslední pak 30. května. Přesto je zapojení v této chvíli stále možné, a i když je to již trošku ´na poslední chvíli´, tak si myslím, že za měsíc se výstup se studenty dá v pohodě zvládnout a určitě to bude stát za to! Vyučující, kteří mají zájem se se svými studenty účastnit, mne mohou kontaktovat ihned na esomary@gmail.com. A mimochodem, čtenáři Žurnálu mohou výstavu, která bude probíhat od 1. dubna do 30. května 2018, sledovat z pohodlí svého domova. Stačí si na http://screensaver.metazoa.org galerii ve spořiči stáhnout a nainstalovat do svého počítače.

Jak se vám vlastně teď v New Yorku žije?

Kromě toho, že zde čelím kulturním výzvám a snažím se co nejvíce vzdělat v oblasti současného umění návštěvami zdejších muzeí, galerií, kulturních akcí, ale třeba i uměleckých ateliérů, pracuji na přípravě dramaturgie 17. ročníku Přehlídky filmové animace a současného umění, prezentacích českého umění a českých kulturních aktivit v New Yorku, včetně festivalu PAF New York, nebo na realizaci sympozia věnovaného výuce net artu a nových médií.

V loňském semestru jsem absolvovala zúčastněné pozorování v kurzu nových médií na Teachers College při Kolumbijské univerzitě.  Kromě toho samozřejmě pracuji také na svých uměleckých projektech a především pak na dizertaci věnované výuce internetového umění; jsem totiž v posledním ročníku doktorského studia na katedře výtvarné výchovy a po návratu z devítiměsíčního pobytu v New Yorku v rámci Fulbrightova stipendia mne čeká, doufejme že zdárné, ukončení studia.

Marie Meixnerová

Absolvovala anglickou filologii (2010), filmovou vědu a komunikační studia (2014) na UP, v současnosti pokračuje v doktorském studiu na katedře výtvarné výchovy PdF v ateliéru Intermédií. Ve své badatelské i kurátorské činnosti se dlouhodobě zabývá komunikačními a interpretačními strategiemi internetového umění s důrazem na současný český a světový net art a jeho přesahy. Je také dramaturgyní Přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc a prosazuje se i jako internetová a konceptuální umělkyně. V roce 2016 její výstavní projekt olomouckého konceptuálního umění podpořil i Nadační fond UP.

Zpět