Mezinárodní konference o sedimentologii se zúčastní více než pět stovek geologů

Foto: archiv PřF
Čtvrtek 17. červen 2021, 14:00 – Text: Šárka Chovancová

Přes pět stovek geologů se zúčastní online konference 35th IAS Meeting of Sedimentology, která bude vůbec poprvé v historii Mezinárodní asociace sedimentologů organizována v České republice. Zahraniční i čeští odborníci se budou ve dnech 21.–25. června zabývat procesy vzniku a vývoje usazených hornin, které jsou přírodním archivem zachycujícím změny klimatu, prostředí, chemického složení oceánů a vývoje života v geologické minulosti. Konferenci pořádá tým geologů z mnoha českých institucí pod vedením katedry geologie přírodovědecké fakulty.

„Na tuto konferenci jsme se připravovali zhruba čtyři roky. Prezenčně měla proběhnout v loňském roce v Praze, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se v listopadu 2020 definitivně rozhodli pro virtuální prostředí,“ uvedl vedoucí katedry geologie Ondřej Bábek, který předsedá organizačnímu týmu konference.

Kromě procesů vzniku a vývoje usazených hornin bude část konferenčních diskuzí zaměřena na využití sedimentů jako rezervoárů vody a uhlovodíků, na lidské zásahy do přírodního prostředí a problematiku antropocénu. „Součástí těchto sedimentologických konferencí bývají terénní exkurze, o které je vždy enormní zájem. Původně jich bylo naplánovaných jedenáct, ale kvůli tomu, že se konference koná online formou, jsme je zrušili. Účastníci se ale mohou přihlásit do tří krátkých kurzů zaměřených na detailní petrografii karbonátů, aplikaci magnetických metod ve stratigrafii a problematiku fosilních stop,“ doplnil Ondřej Bábek.

Mezi významnými hosty bude například V. Paul Wright, anglický odborník, který se zabývá sedimentologií karbonátových hornin a paleopůdami. Online konference se zúčastní také Elisabeth Hajek z PennState, patřící k předním výzkumníkům v oblasti kontinentálních paleoprostředí a paleoklimatologie. Chybět nebude ani Matthieu Cartigny z Univerzity v Durhamu, který se ve své vědecké práci věnuje experimentální sedimentologii a hlubokomořským sedimentům.

Na programu konference je zhruba 250 online přednášek a stejný počet posterů a krátkých ústních sdělení. Připraveny jsou také krátké kurzy či společenské aktivity doktorandů a mladých výzkumníků „Early-Career Scientist“. Program pamatuje také na předávání významných ocenění spojených s plenárními přednáškami oceněných vědců a tři zvané klíčové přednášky. Sborník abstraktů z konference, který připravuje Vydavatelství UP, čítá přes 500 příspěvků.

Mezinárodní asociace sedimentologů (IAS) byla založena na Mezinárodním geologickém kongresu v Alžíru 11. září 1952. Jejím hlavním posláním je podpora studia sedimentologie. Má asi 2000 členů ve zhruba 100 zemích. Jejími hlavními aktivitami jsou publikace špičkového obsahu, organizace a sponzorování konferencí a finanční pomoc sedimentologům prostřednictvím systému grantů.

Zpět