Mezinárodní zkouška Goethe-Institutu na filozofické fakultě

Ilustrační foto: Goethe-Institut Praha
Středa 21. červen 2017, 15:00

Pro téměř 90 milionů obyvatel Evropské unie (cca 20 procent) je němčina mateřským jazykem. Vezmeme-li v úvahu geografickou polohu České republiky, je zřejmé, že pouze znalost angličtiny není dostačující. Německé a rakouské firmy tvoří páteř české ekonomiky, nejen proto nabývá certifikace znalosti německého jazyka stále na významu.

Mezinárodně celosvětově uznávaným certifikátem z německého jazyka je certifikát Goethe-Institutu. Zkoušky se provádějí podle jednotných standardů a tím objektivně dokumentují znalosti odpovídající úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Zkouška obsahuje úkoly orientované na aktivní komunikaci v reálných situacích a dokládá úroveň jazykové znalosti v dovednostech: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný a ústní projev.  Certifikáty Goethe-Institutu výrazně zvyšují šanci získat stipendium na zahraniční studijní či pracovní stáž a v neposlední řadě uspět na trhu práce v německy mluvících zemích.

Mezinárodní zkoušky Goethe-Institutu z německého jazyka byly v minulosti etablovány na Státní jazykové škole u Pöttingea v Olomouci a po sloučení této školy se Střední zdravotnickou školou se v jejich realizaci již nepokračovalo. Členové nynější Akademické divize Centra jazykového vzdělávání proto vstoupili již v roce 2014  v jednání se zástupci Goethe-Institutu v Praze s cílem navázat na přerušenou tradici a  získat opět  licenci k vytvoření Zkouškového centra Goethe-Institutu  v Olomouci, které bude sloužit nejen studentům UP, ale i široké veřejnosti.  Budoucí examinátoři absolvovali řadu odborných školení a workshopů pro úrovně B1, B2 a C1 v Goethe-Institutu v Praze.

V zimním semestru 2016/17 nabídla Akademická divize CJV poprvé studentům přípravný kurz na úrovni B2.  Pilotní zkoušky na úrovni B2 se pak na FF v Olomouci uskutečnily 7. června 2017 za účasti  pana Ralfa Weissera, pověřence pro jazykovou práci z Goethe-Institutu v Praze. Zkoušku v tomto termínu úspěšně složily čtyři kandidátky z FF UP, které tím získaly stipendijní podporu děkana FF a také ředitele CJV.

Zkoušky Goethe-Institutu z jazyka německého budou na FF UP realizovány pravidelně dvakrát ročně, v příštím kalendářním roce pak v termínech 31.01.- 01.02.2018 a 06.06.- 07.06.2018. V akademickém roce 2017/18  CJV  nabídne studentům UP přípravné kurzy ke zkouškám Goethe-Institutu na úrovních B2 a C1.  Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze připravujeme reklamní kampaň s cílem oslovit střední a jazykové školy, firmy, veřejné instituce a všechny zájemce z řad veřejnosti v Olomouckém kraji.

Jiří Nový a Alena Rošková, CJV FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)