Mikrobiolog Milan Kolář byl zvolen novým děkanem lékařské fakulty

Milan Kolář.
Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Úterý 11. duben 2023, 15:00 – Text: Martin Višňa

Lékařskou fakultu UP v příštích čtyřech letech povede Milan Kolář, profesor lékařské mikrobiologie a současný proděkan fakulty pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy. Rozhodl o tom na dnešním zasedání Akademický senát LF UP. Milan Kolář, který již v čele fakulty stál v letech 2011–2019, byl v děkanské volbě jediným kandidátem.

Nadpoloviční většinu hlasů potřebnou ke zvolení získal kandidát hned v prvním kole, když pro něj hlasovalo 31 z 34 přítomných senátorek a senátorů.

„Velmi si vážím toho, že jsem získal vaši důvěru a podporu mé kandidatury. Slibuji, že funkci děkana budu vykonávat v duchu našeho motta Mente et corde, tedy rozumem a srdcem, a ve spolupráci s vámi a udělám vše pro to, aby naše lékařská fakulta nadále prosperovala a byla společně s Fakultní nemocnicí Olomouc jedním z nejlepších zdravotnických center v České republice s evropskou úrovní,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení Milan Kolář.

Výsledek volby nyní předseda Akademického senátu LF UP předá rektorovi univerzity, který děkana dle zákona o vysokých školách jmenuje do funkce. Po jmenování se Milan Kolář ujme vedení fakulty 1. června 2023 a povede ji do 31. května 2027.

Ve funkci vystřídá Josefa Zadražila, profesora III. interní kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc – nefrologické, revmatologické a endokrinologické, který v čele fakulty stojí od roku 2019, kdy byl zvolen jako nástupce právě Milana Koláře, který tehdy završil své druhé období ve funkci děkana. Během posledních čtyř let LF UP mimo jiné obdržela akreditaci Asociace lékařských fakult v Evropě (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE; psali jsme zde) a díky podpoře z Národního programu dofinancování lékařských fakult připravila výstavbu nové budovy, která již bude brzy zahájena. Funkční období Josefa Zadražila také poznamenala epidemie covidu-19, během které byli studenti a studentky LF UP za podpory vedení fakulty významnou pomocnou silou v týmech přetížených nemocnic nejen na Olomoucku.

Milan Kolář chce jako děkan v následujících čtyřech letech pracovat na rozvoji LF UP tak, aby všichni studenti a zaměstnanci byli hrdí, že tu studují či pracují, a brali fakultu jako svou srdeční záležitost. Při prezentaci svých vizí a priorit hovořil mimo jiné o rozšiřování praktické výuky v posledních ročnících studia, motivaci a podpoře studentů doktorských studijních programů, absolventském programu pro mladé lékaře, udržení zmíněné evropské akreditace AMSE nebo konkurenceschopném navýšení mezd pracovníkům fakulty. Samozřejmostí je další rozvoj spolupráce s Fakultou zdravotnických věd UP a Fakultní nemocnicí Olomouc coby nejbližšími partnery.

S naplňováním zmíněných cílů a vizí má Milanu Kolářovi pomoci proděkanský tým, který navazuje na současné složení vedení LF UP. Studium Všeobecného lékařství by nadále měly na starosti Hana Kolářová (1.–3. ročník) a Eva Klásková (4.–6. ročník), Zubní lékařství pak Iva Voborná. O zahraniční vztahy má dále pečovat Milan Raška. Novým proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studijní programy má být Martin Doležel z Onkologické kliniky, nově zřízenou pozici proděkana pro specializační vzdělávání by zastával současný děkan Josef Zadražil. Proděkanem pro vnitřní organizaci, legislativu a vnější vztahy a statutárním zástupcem děkana má být Dušan Klos z I. chirurgické kliniky, který je v současnosti předsedou Akademického senátu LF UP.  

Milan Kolář (* 1964)

Profesor lékařské mikrobiologie, přednosta Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, v letech 2011–2019 děkan LF UP, v současnosti proděkan LF UP pro legislativu, vnitřní organizaci, PR a specializační vzdělávání. Rodák z Prostějova. S LF UP je spjat již od roku 1982, kdy byl přijat ke studiu Všeobecného lékařství, od roku 1988 působí na Ústavu mikrobiologie. Ve své odborné práci se zaměřuje především na antibiotickou léčbu bakteriálních onemocnění a problematiku bakteriální rezistence. Jako autor nebo spoluautor má na svém kontě přes dvě stě původních publikací, desítku monografií, více než 400 přednášek doma i v zahraničí. Je členem vědeckých rad několika lékařských fakult v ČR a na Slovensku, předsedou olomouckého Spolku lékařů a vědeckým sekretářem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP. Portrét Milana Koláře, který vyšel v magazínu Žurnál, si můžete přečíst zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)