Víte, že... ministerstvo financí navrhuje v rozpočtu výrazné snížení peněz na vědu a výzkum?

Středa 9. červen 2021, 12:32

S návrhem nesouhlasí Asociace výzkumných univerzit ČR, jejímž členem je i UP. Rektoři zapojených škol mj. upozorňují, že snížení plánovaných financí v dané kapitole je v rozporu s předchozími dohodami a prohlášeními, kdy se příslušné státní instituce zavázaly či přihlásily k podpoře vědecko-výzkumné činnosti na pracovištích AV ČR a na vysokých školách s cílem garantovat jejich dlouhodobou institucionální stabilitu. Celé vyjádření najdete zde.

Zpět