Ministr zahraničních věcí debatoval na UP o české roli v mezinárodních společenstvích

Tomáš Petříček v debatě na UP.
Foto: Milada Hronová
Čtvrtek 23. květen 2019, 7:37 – Text: Milada Hronová

V aule filozofické fakulty diskutoval se studenty i pedagogy Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR. Jen několik dní před volbami do Evropského parlamentu připomněl důležitost evropského společenství, jehož je Česká republika součástí.

Setkání ministra se studenty UP uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy, moderoval jej Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií FF, který v diskuzi nastolil několik současných evropských témat. Zahraniční politika v nich byla spojovníkem.  V debatě Tomáš Petříček zdůraznil, že by Česká republika neměla zapomínat na cíle, které si stanovila v roce 1989.

 

„Sebevědomá zahraniční politika musí vycházet ze tří hlavních principů a jedním z nich je kontinuita. Právě ta souvisí s cíli, které jsme si v roce 1989 vytyčili. Povedl se nám návrat do Evropy, ale s odstupem času jako bychom ztráceli orientaci a je načase, abychom dříve dohodnuté pomyslné šipky znovu nakreslili a vrátili se k tradici,“ řekl ministr.

Je přesvědčen, že žádný členský stát Evropské unie nemá v současné době takovou váhu, aby sám určoval, co se bude dít, a i proto považuje spolupráci zemí evropského společenství za nezbytnou.

„Náš úspěch pro další směřování Evropské unie vidím ve více než devatenáctiprocentní účasti v evropských volbách. Samozřejmě že si přeji, aby přišlo volit co nejvíc lidí. Česká veřejnost tak vyšle signál, že ji Evropská unie zajímá,“ dodal Petříček.

Z celoevropského pohledu by ministr zahraničních věcí vnímal za úspěšné už to, že dvě třetiny Evropského parlamentu budou sestávat ze stran, které rozhodně nechtějí tahat za žádnou pomyslnou brzdu a nezpochybňují nic z toho, na čem se země Evropy před několika lety domluvily.

Tomáš Petříček, ministr zahraničí České republiky, je absolventem oboru Mezinárodní vztahy na FSV UK a držitelem titulu M. A. z mezinárodní politické ekonomie na University of Warwick. Ve své následné politické kariéře zastával mimo jiné pozice poradce poslanců EP a náměstka ministryně práce a sociální věcí ČR. 

Zpět