Mladé vědce a vědkyně z UP ocenilo francouzské velvyslanectví

Francouzi ocenili mladé vědecké talenty, ve fotogalerii úspěšní zástupci UP.
Foto: Eva Kořínková
Čtvrtek 7. říjen 2021, 8:00 – Text: E. Hrudníková, Š. Chovancová, M. Šaradínová

Každým rokem oceňuje Francouzské velvyslanectví v ČR nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. V letošním ročníku se v soutěži prosadily i vědecké talenty z Univerzity Palackého.

Ceny Francouzského velvyslanectví v ČR jsou udělovány mladým tuzemským vědcům a vědkyním za kvalitu jejich výzkumných prací realizovaných v rámci magisterských či doktorandských studií. Udělují se v sedmi kategoriích: chemie, počítačové vědy a informatika, lékařství, farmacie, jaderný výzkum, humanitní a společenské vědy, environmentální a klimatický výzkum. Do soutěže se vždy hlásí desítky vědeckých nadějí z celé ČR, které jsou nejprve vybrány svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce. Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v ČR obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Společenské vědy

V soutěži o Cenu Jacquese Derridy v oblasti společenských a humanitních věd uspěl právník Petr Stejskal. Absolvent magisterského a doktorského studia na PF UP, dnes asistent na katedře mezinárodního a evropského práva, obsadil v silné konkurenci druhé místo. Soutěžil se svým výzkumem zaměřeným na ochranu zahraničních investic v době ozbrojeného konfliktu. Udělenou cenu vnímá jako velkou čest a odměnu za tvrdou práci. „Beru ji také jako zprávu, že témata mého výzkumu jsou pro společnost relevantní, a jakýsi závazek, že se jim budu i nadále věnovat s odpovídajícím nasazením.“ Petr Stejskal je přesvědčen, že mu k úspěchu pomohla kvalita výzkumu a mezinárodní zkušenosti. „V obou těchto oblastech vděčím za mnohé kolegům z katedry, zejména Pavlu Burešovi a Martinu Faixovi.“

Proděkan PF Ondrej Hamuľák vnímá úspěch svého kolegy z katedry také jako úspěch fakulty i Univerzity Palackého. „Petr na soutěži reprezentoval celou oblast společenských věd na naší univerzitě, tedy nejen naši fakultu. Proto vidím dvojí význam jeho úspěchu. Za prvé prokazuje, že právní výzkum, za kterým je dobře odvedená práce, má potenciál konkurovat a uspět i ve vztahu k jiným společenským a humanitním vědám. Za druhé – z pohledu fakulty – dokazuje, že jsme pevnou a kvalitní výzkumnou institucí, která je schopna reprezentovat UP v celostátním měřítku. Vedle toho je Petrův úspěch též dobrou známkou pro náš doktorský program a pro katedru mezinárodního a evropského práva, která Petra ‚vychovala‘. V neposlední řadě je to hlavně individuální Petrův úspěch, ke kterému mu gratuluji.“

Cena za farmacii

V silné konkurenci uspěla také Denisa Hendrychová z katedry experimentální biologie. V kategorii zaměřené na farmacii obsadila třetí místo. „Do soutěže jsem se přihlásila s tématem dizertační práce na základě doporučení svého školitele Vladimíra Kryštofa, který má značný podíl na mém úspěchu, za což mu náleží velké díky. Práce se zabývá studiem mechanismu účinku inhibitorů cyklin-dependetních kinas, které jsou slibnými protinádorovými léčivy v onkologii. Podařilo se nám odhalit, že některé ze studovaných látek působí naprosto odlišným mechanismem, než bylo dříve udáváno, což může přispět k pochopení buněčného účinku a také k vývoji efektivnějších léčiv. Třetí místo v této soutěži považuji za ocenění mého několikaletého úsilí vloženého do této práce a mých zkušeností nabytých v průběhu doktorského studia. Je to pro mě motivace k dalšímu výzkumu ve vědecké sféře a důkazem, že moje práce má smysl.“

Cena za chemii

Třetí místo v soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna, kterou francouzské velvyslanectví spolu se společností Solvay oceňuje mladé vědce v oblasti chemie, získal za svůj výzkum doktorand Michal Langer. V soutěži představil možnosti modelování nanočástic pomocí výpočetní chemie, včetně výzkumu zaměřeného na uhlíkové tečky. Spolu s doktorandem ocenění obdržel i jeho školitel Michal Otyepka z CATRIN.

„Ocenění mého výzkumu považuji za obrovský úspěch. Přece jen se jedná o celonárodní soutěž, do níž se mohli přihlásit všichni doktorandi z vysokých škol a institucí spadajících pod Akademii věd České republiky, kteří se věnují výzkumu v oboru chemie. Jsem vděčný svému mentorovi za to, že mě zapojil do jeho excelentního týmu, za možnost pracovat na projektech úrovně celosvětové vědy i celkovou snahu mě posouvat vědecky dále. Tato zkušenost mě motivuje nadále pracovat na svém profesním růstu,“ uvedl Michal Langer, Ph.D. student oboru Fyzikální chemie. Velkým zážitkem pro něj bylo i setkání s Jean-Marie Lehnem, nositelem Nobelovy ceny z roku 1987. Vzájemnou několikaletou spolupráci oceňuje i školitel Michal Otyepka. „S velkou radostí vítám první úspěchy svého studenta a věřím, že ani zdaleka nejsou poslední. Michal si velmi rychle osvojil širokou škálu náročných výpočetních a simulačních přístupů, které dovolují porozumět neobvyklému chování nanomateriálů. Těším se na Michalovy další úspěchy a ještě jednou mu gratuluji,“ uvedl Michal Otyepka.

Zvláštní cena České společnosti chemické

Zvláštní cenu České společnosti chemické, která je v rámci soutěže udělována, obdržel David Vanda z katedry organické chemie přírodovědecké fakulty. Mladý vědec představil práci „Design and development of CNS-active imidazopyridines“. „Jsem hrdý na to, že se mi podařilo v silné konkurenci uspět a získat toto prestižní ocenění. Jako jedno z největších pozitiv vidím fakt, že se touto formou podařilo propagovat vědecký výzkum, který v rámci naší výzkumné skupiny a potažmo i celé katedry děláme. Bylo mi ctí takto reprezentovat své pracoviště a věřím, že mi tato cena otevře nové možnosti na poli rozvoje mé profesní kariéry.“

David Vanda se zaměřuje především na syntetické projekty věnované medicinální chemii, tedy přípravě nových chemických sloučenin se zajímavou biologickou aktivitou. „Připravujeme hlavně látky založené na dusíkatých heterocyklech, které mají své zastoupení mezi širokou škálou léčiv. Snažíme se proto najít aplikace námi připravených látek na poli potenciálních farmaceutik, od inhibitorů vybraných kináz přes receptorové modulátory až po komplexní konjugáty s vysokou specifitou pro svůj biologický cíl,“ dodal oceněný vědec.

Zpět