Mladí vědci prodiskutují otázky soutěžního práva v oblasti digitálních technologií

Mezinárodní workshop se uskuteční online. Repro: PF UP
Pondělí 22. březen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Zbystřit by měli studenti a mladí vědci se zájmem o soutěžní právo. Právě jim je určen mezinárodní workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií, který se uskuteční online 27. dubna. Workshop pořádá Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při právnické fakultě ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou asociací pro Evropská studia.

Mezinárodní odborné setkání cílí na studenty, doktorandy i čerstvé absolventy, zejména na ty z partnerských univerzit. Jednacím jazykem bude angličtina, čeština a slovenština. „Chceme dát začínajícím vědcům prostor pro prezentaci příspěvků a prodiskutování souvisejících otázek,“ vysvětlil za organizátory Michal Petr, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF UP.

Na zajímavosti workshopu přidává aktuálnost jeho tématu a fakt, že doposud spíše teoretická debata v této oblasti se přesouvá ke konkrétním viditelným výsledkům. „Evropská komise například udělila v posledních letech společnosti Google za zneužití jejího dominantního postavení na různých trzích řadu pokut. V řadě jurisdikcí po celém světě jsou vyšetřovány i další technologické giganty, včetně společností Amazon, Apple nebo Facebook. Společnost Booking.com byla paralelně vyšetřována dokonce v šestnácti členských státech Unie,“ vyjmenoval příklady Michal Petr s tím, že potřeba regulovat velké internetové platformy vygradovala rovněž v oblasti legislativy. „Evropská komise zveřejnila na sklonku loňského roku návrh na přijetí takzvaného aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích, které doplňují stávající soutěžní pravidla o zcela nové nástroje.“

Řada otázek podle organizátorů setkání přesto stále zůstává v oblasti teorie, počínaje ryze praktickými otázkami, týkajícími se například vymezování relevantního trhu ve vztahu k bezúplatným službám, přes úvahy týkající se potřeby nového vymezení základních konceptů soutěžního práva, například pokud jde o dominantní postavení v online sféře, až k zatím převážně teoretickým úvahám týkajícím se například dopadů využití umělé inteligence na odpovědnost za protisoutěžní jednání. „Tyto, a případně i další otázky bychom rádi probrali na připravovaném workshopu.“

Zájemci o aktivní účast musí zaslat název a stručný abstrakt svého vystoupení do 31. března na adresu michal.petr@upol.cz. V případě přijetí je pak potřeba odevzdat příspěvek do 20. dubna. „Vybrané příspěvky budeme publikovat v konferenčním sborníku v jednacích jazycích konference,“ dodal Michal Petr. Online workshop bude otevřený také pasivním účastníkům. Ti se mají hlásit rovněž na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií je organizován v rámci projektu Jean Monnet Network European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats), sdružujícím vedle Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i Univerzitu Komenského v Bratislavě, Talinskou technologickou univerzitu, Univerzitu Heidelberg a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě.

Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií
27. 4. 2021

Zájemci o účast se mají hlásit na adresu: michal.petr@upol.cz

Sekce pro aktivní účastníky:
* fungování digitálních trhů a uplatnění soutěžního práva na nich
* významné případy a jejich dopad na rozvoj soutěžního práva
* regulace digitálních trhů
* soutěžní právo a uplatnění umělé inteligence

Důležitá data:
31. 3. 2021 zaslání abstraktu příspěvku
20. 4. 2021 zaslání příspěvku
26. 4. 2021 ukončení registrace na workshop
27. 4. 2021 konání workshopu

Zpět