Mladí vědci prodiskutují otázky soutěžního práva v oblasti digitálních technologií

Mezinárodní workshop se uskuteční online. Repro: PF UP
Pondělí 22. březen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Zbystřit by měli studenti a mladí vědci se zájmem o soutěžní právo. Právě jim je určen mezinárodní workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií, který se uskuteční online 27. dubna. Workshop pořádá Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při právnické fakultě ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou asociací pro Evropská studia.

Zájemci o pasivní účast se mohou hlásit prostřednictvím FORMULÁŘE

Mezinárodní odborné setkání cílí na studenty, doktorandy i čerstvé absolventy, zejména na ty z partnerských univerzit. Jednacím jazykem bude angličtina, čeština a slovenština. „Chceme dát začínajícím vědcům prostor pro prezentaci příspěvků a prodiskutování souvisejících otázek,“ vysvětlil za organizátory Michal Petr, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF UP.

Na zajímavosti workshopu přidává aktuálnost jeho tématu a fakt, že doposud spíše teoretická debata v této oblasti se přesouvá ke konkrétním viditelným výsledkům. „Evropská komise například udělila v posledních letech společnosti Google za zneužití jejího dominantního postavení na různých trzích řadu pokut. V řadě jurisdikcí po celém světě jsou vyšetřovány i další technologické giganty, včetně společností Amazon, Apple nebo Facebook. Společnost Booking.com byla paralelně vyšetřována dokonce v šestnácti členských státech Unie,“ vyjmenoval příklady Michal Petr s tím, že potřeba regulovat velké internetové platformy vygradovala rovněž v oblasti legislativy. „Evropská komise zveřejnila na sklonku loňského roku návrh na přijetí takzvaného aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích, které doplňují stávající soutěžní pravidla o zcela nové nástroje.“

Řada otázek podle organizátorů setkání přesto stále zůstává v oblasti teorie, počínaje ryze praktickými otázkami, týkajícími se například vymezování relevantního trhu ve vztahu k bezúplatným službám, přes úvahy týkající se potřeby nového vymezení základních konceptů soutěžního práva, například pokud jde o dominantní postavení v online sféře, až k zatím převážně teoretickým úvahám týkajícím se například dopadů využití umělé inteligence na odpovědnost za protisoutěžní jednání. „Tyto, a případně i další otázky bychom rádi probrali na připravovaném workshopu.“

Workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií je organizován v rámci projektu Jean Monnet Network European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats), sdružujícím vedle Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i Univerzitu Komenského v Bratislavě, Talinskou technologickou univerzitu, Univerzitu Heidelberg a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě.

Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií | 27. 4. 2021

Program

10:00 – 10:45 | Hlavní řečníci
Moderuje: Michal Petr

10:00 – 10:10 | doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., hlavní koordinátorka Jean Monnet Network, vedoucí JMCE, PF UP
Digitální výzvy EU v oblasti právní regulace                       

10:10 – 10:20 | JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda ÚOHS
Synergie spolupráce soutěžního úřadu a akademické obce v digitálním světě

10:20 – 10:30  | Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D., místopředseda ÚOHS
Quo vadis ochranohospodářské soutěže?

10:30 – 10:45 | doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., člen JMCE, vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, PF UP
Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií

 

10:45 – 12:30 | Sekce I: „Digitalizace“ soutěžního práva
Moderuje: Michal Petr

10:45 – 11:00 | Miroslav Jakab, PF UK
Hledání správné míry nedůvěry vůči digitálním trhům

11:15 – 11:30 | Simona Rudohradská, PF UPJS
„Gatekeepers“ podľa návrhu Digital Markets Act – širšie úvahy a perspektívy

11:30 – 11:45 | Martin Abrahám, advokátní kancelář Abrahám & partneři
Jsou nástroje soutěžního práva v digitálním věku dostatečné?

11:45 – 12:00 | Mária T. Patákyová, PF UNIBA
Cenové algoritmy a súťažné právo EÚ

12:00 – 12:15 | Ondřej Dostal, PF UP
Digitální aspekty místního šetření soutěžních úřadů

12:15 – 12:30 | Diskuze

 

12:30 – 13:00 | Přestávka na oběd

 

13:00 – 14:30 | Sekce II: Digitální technologie v praxi soutěžních úřadů
Moderuje: Michal Petr

13:00 – 13:15 | Dita Krumlová, PF UK
Kauza LEGO: Kam až lze zajít ve snaze o jednotný přístup k online a offline prostředí?

13:15 – 13:30 | Jiří Mňuk, PF MU
Rozsudek Tribunálu ve věci CK Telecoms a jeho možné dopady (nejen) na telekomunikační a digitální trhy

13:30 – 13:45 | Jan Kupčík, PF MU
Přínos digitální ekonomiky pro analýzu tržní síly

13:45 – 14:00 | Břetislav Martínek, ÚOHS
Digitální trhy v rozhodovací praxi ÚOHS

14:00 – 14:15 | Michal Černý, PF UP
Vynucená a nechtěná, ale přesto nutná - postupná konvergence české právní úpravy označení zeměpisného původu k unijní úpravě a rozdíly v ohledech na hospodářskou soutěž

14:15 – 14:30 | Diskuze

14:30 – 14:45 | Francisca Resende Gomez, PF UP
How far should online marketplaces be allowed to write their own law?

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)