Mobility s Velkou Británií budou na Univerzitě Palackého pokračovat

Foto: DZS
Pátek 8. leden 2021, 7:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Odchod Velké Británie z Evropské unie s sebou nese i změny, které se dotýkají vysokých škol. Nastávají například v unijním programu Erasmus+. Jak bude situaci řešit Univerzita Palackého, která má v současné době ve Spojeném království devatenáct partnerských škol?

Podle vyjádření Domu zahraniční spolupráce, který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, opustila Velká Británie s odchodem z Evropské unie i program Erasmus+. Nová Dohoda o obchodu a spolupráci, kterou Velká Británie s Evropskou unií uzavřela, účast v unijním programu Erasmus+ nepokrývá.

Univerzita Palackého má ve Velké Británii nyní devatenáct partnerských univerzit a podle Yvony Vyhnánkové ze zahraničního oddělení rektorátu UP bylo a je Spojené království oblíbenou destinací pro studijní a pracovní pobyty studentů i krátké výukové pobyty a školení zaměstnanců. Za standardních okolností ročně vyjíždělo do této země dvacet až pětadvacet studentů. UP zároveň přijímala zhruba deset britských posluchačů. Do Velké Británie ročně vyjíždělo také deset až patnáct studentů na praktické stáže.

„Po vystoupení Velké Británie z Evropské unie mohou britské univerzity pokračovat v aktivitách již schválených projektů Erasmus. Nemohou však vstupovat do nových projektů. Jak Univerzita Palackého, tak většina našich britských partnerů této možnosti využila a prodloužila běžící projekty z Výzvy 2020 na maximální délku. To nám umožní realizovat výměny studentů i zaměstnanců až do léta 2023,“ uvedla Yvona Vyhnánková.

Režim vstupu a pobytu mezi oběma zeměmi podle ní studijní pobyty i krátké výměny zaměstnanců nadále umožňuje. Jde o pobyty do šesti měsíců, pro které není třeba vízum. „Ty delší už budou problémové. Dlouhodobé vízum do Velké Británie je totiž poměrně drahé, stojí zhruba deset tisíc korun. Chci však zdůraznit, že většina studijních pobytů je pouze na jeden semestr, případně trimestr, takže se do tohoto limitu většinou dostanou,“ dodala.

Z informací, které na svém webu zveřejnil Dům zahraniční spolupráce, vyplývá, že vysoké školy budou mít i po dokončení projektů z Výzvy 2020 možnost navázat spolupráci se svými britskými protějšky, a budou tak moci pokračovat ve výměnách studentů i zaměstnanců. Spolupráce bude možná i nadále, a to buď formou bilaterálních dohod, nebo v souladu s pravidly Erasmus+ v rámci podpory spolupráce se třetími zeměmi. Ve Velké Británii má vzniknout i nový Turingův program, který by měl umožnit studijní a pracovní výjezdy do zahraničí britským studentům. Výměny studentů a zaměstnanců s Velkou Británií tedy Brexitem nekončí.

„Největší komplikací tedy v současné době spatřuji především v pandemii covid-19 a s ní souvisejících omezeních. Jde tedy především o aktuální britský lockdown a omezení prezenční výuky na univerzitách jak ve Velké Británii, tak v České republice. Všichni doufáme, že se akademický rok 2021/2022 vrátí alespoň částečně do normálu a ve spolupráci tak budeme moci pokračovat,“ doplnila Yvona Vyhnánková.

Velká Británie patří u českých studentů a zaměstnanců dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím pro výjezdy v rámci programu Erasmus+. V posledním programovém období (2014–2020) tam díky Erasmu ve všech sektorech vzdělávání vyrazilo více než deset tisíc Čechů.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více ZDE.

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.

 

Zpět