Moderní technologie pomáhají s prevencí sedavého chování u školáků

Foto: archiv FTK UP, ZŠ 1. máje Hranice a ZŠ Vsetín, Rokytnice
Pondělí 12. duben 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Návrhem funkční metodiky prevence sedavého chování u adolescentů založené na teorii sociálních norem a využívající současné moderní technologie se zabývá tým odborníků z Fakulty tělesné kultury UP. Do aktivit projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR se zapojili učitelé a přes pět set žáků z pěti základních škol.

Projektem zkráceně nazvaným Soniaa vědci navázali na svou předchozí práci v oblasti podpory pohybové aktivity s ohledem na stále větší rozšířenost nositelné elektroniky a aplikací zaměřených na zdravý životní styl. Výstupem projektu bude především metodika prevence sedavého chování ve školním prostředí, kterou budou moci využívat nejen učitelé tělesné výchovy. „Ideu projektu se daří naplňovat velmi dobře a pandemická situace důležitost prezentovaného nástroje motivace k pohybové aktivitě ještě více akcentovala. Učitelé jsou nyní díky připravované metodice, která využívá fitness náramky a komparační software schopni žáky motivovat k pohybu i na dálku, a to prostřednictvím různých soutěží a výzev,“ uvedl člen řešitelského týmu Michal Vorlíček z Institutu aktivního životního stylu FTK.

Aktivity tříletého projektu, který letos spěje ke svému závěru, se rozeběhly v roce 2019, kdy byl mimo jiné součástí mezinárodní konference ISBNPA (o níž jsme psali například zde) workshop, na kterém se probírala problematika intervencí využívajících e-health (tzv. elektronické zdravotnictví), respektive m-health (tzv. mobilní zdravotnictví) technologie. Ve fokusových skupinách následně odborníci z FTK zjišťovali názor žáků a učitelů ze škol zapojených do projektu na využití moderních technologií v kontextu pohybové aktivity a aktivního životního stylu. Výsledky tohoto šetření shrnuje článek zde. Připravován pak byl například projektový den pro žáky jedné olomoucké základní školy, ten se již ale neuskutečnil kvůli epidemii covidu-19.

„Významná nicméně byla aplikace a ověření využitelnosti chystané metodiky v době distanční výuky. Těsně před loňským podzimním uzavřením škol se nám podařilo distribuovat 400 fitness náramků na tři zapojené základní školy a poté za využití distančních opor předat žákům veškeré potřebné informace. Žáci následně soutěžili v počtu realizovaných kroků, a to na úrovni tříd, škol i jednotlivců. Všichni zúčastnění a především výherci budou za své výkony odměněni,“ přiblížil Michal Vorlíček s tím, že do soutěže se nakonec zapojili i učitelé. „Bylo opravdu zábavné sledovat, jak může mít soutěživost velmi pozitivní vliv na míru pohybové aktivity i v učitelském sboru,“ dodal.

Soutěž v krocích probíhala na třech základních školách v Hranicích, Poděbradech a na Vsetíně. Mezi osmnácti zapojenými třídami zvítězili vsetínští šesťáci, kteří průměrně nachodili denně 9759 kroků, nejlepším žákem byl ovšem šesťák z Poděbrad Vítek Hlavička, který v průměru nachodil přes 18,5 tisíce kroků denně. „Chtěli bychom věřit, že jakmile opadnou limitující epidemiologická opatření a do škol se vrátí tělesná výchova, budou žáci chodit oněch doporučovaných 10 tisíc kroků denně. Olomoucký profesor Frömel doporučuje dokonce 12 tisíc kroků za den pro zdravý vývoj pohybové soustavy dětí. Bude to záležet na žácích, rodičích, učitelích i vedoucích kroužků jim k tomu pomoci,“ uvedl v krátkém shrnutí na webu vsetínské školy tamní koordinátor projektu Bořek Navrátil.

„Role školních koordinátorů je pro nás zásadní. Koordinující učitel s námi komunikuje veškeré metodické i organizační kroky a podává zpětnou vazbu o aplikovatelnosti vznikající metodiky v podmínkách základní školy. Chtěl bych všem zapojeným učitelům touto cestou poděkovat za jejich čas a energii, kterou projektu a motivaci svých žáků věnují,“ podotknul Michal Vorlíček.

Dodal, že monitoring pohybové aktivity, soutěže a různě pojaté výzvy využívající k motivaci jedinců moderní technologie jsou využitelné nejen ve školách, ale i v rodinách, firmách nebo třeba sportovních a zájmových kroužcích a že zvlášť v současnosti plné omezení je možnost soutěžení na dálku výhodou. „Jakýkoliv nárůst pohybové aktivity kdekoliv v populaci a s ním spojená prevence zdravotních komplikací je pro nás vítaný dopad naší práce,“ uzavřel odborník z Institutu aktivního životního stylu FTK.

Projekt Primární prevence sedavého chování českých adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách s využitím prvků e/m-health byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta. Další informace o projektu najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)