Monografie analyzuje budoucnost Evropské unie a evropského práva

Monografii připravil mezinárodní tým autorů z předních evropských univerzit. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Úterý 18. prosinec 2018, 8:15 – Text: Eva Hrudníková

Více než třísetstránková monografie zaměřená na perspektivy budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva završila tříletou činnost Jean Monnet Centre of Excellence při právnické fakultě. Publikaci vydanou v angličtině pokřtila Naděžda Šišková, vedoucí centra a současně vedoucí autorského týmu, spolu se Zdenkou Papouškovou, děkankou právnické fakulty. Slavnostní události se účastnil také rektor Jaroslav Miller.

Monografii The European Union – What is Next? A legal Analysis and the Political Visions od the Future of the Union připravil mezinárodní tým autorů z předních evropských univerzit jako je například Univerzita v Heidelbergu, College of Europe v Bruggách, Univerzita v Budapešti nebo Technická univerzita v Tallinu. Z českých univerzit se na ni podíleli odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. „Bylo pro mě velkou ctí pracovat s týmem renomovaných autorů. Kniha vznikla ve zlomovém okamžiku vývoje Evropské unie, kdy rozsáhlá reforma je nezbytným předpokladem pro její samotné přežití a v době, kdy ani samotné unijní instituce, ani členské státy nemají jasnou představu o budoucí podobě Unie,“ poznamenala na úvod křtu Naděžda Šišková.

Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva Evropské unie, jež jsou relevantní z hlediska její očekávané reformy. Analyzuje zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí, budoucí vývoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva nebo perspektivy jednotné měny euro. Velká část publikace je věnovaná kritickému rozboru aktuálně projednávaných politických a právních návrhů ohledně možných scénářů budoucího vývoje. Část tvoří také analýza eventuální budoucí právní úpravy Unie s ohledem na vývoj v oblasti moderních technologií, což zásadně ovlivní směřování EU na řadu let.

Obzvlášť cenná je například kapitola Pavla Svobody, předsedy Právního výboru Evropského parlamentu a odborníka z pražské právnické fakulty, o změnách v institucionální struktuře, kdy autor čerpal z neveřejných dokumentů Evropského parlamentu. „Mně osobně se velmi líbí i kapitola kolegy z naší fakulty Michala Petra ohledně perspektiv hospodářské a měnové unie,“ řekla Naděžda Šišková, která se v rámci své kapitoly zaměřila na analýzu stávajících právních nástrojů Unie pro posílení záruk právního státu. Z PF UP se na monografii dále autorsky podíleli Petra Měšťánková a Ondřej Filipec, oba z katedry politologie a společenských věd, jazykovou korekturu měl na starosti Ian David Bell z katedry jazyků.

Jedním z prvních gratulantů na slavnostním křtu byl rektor Jaroslav Miller. „Jsem potěšen tímto počinem a vážím si odvedené práce všech autorů. Trochu se ale bojím knihu otevřít, vzhledem k jejímu lehce pochmurnému názvu. Doufám, že obsah bude optimistický,“ řekl s úsměvem rektor. Na něj navázala děkanka PF UP. „Knize přeji, ať se rychle šíří a brzy si najde čtenáře. Pro fakultu je vydávání takových monografií velmi důležité. Posiluje naše postavení v oblasti vědy. Mám radost, že máme osobnosti, které na sobě pracují a díky kterým získává naše fakulta na síle,“ uvedla děkanka s tím, že si cení všech aktivit Jean Monnet centra, které se v průběhu tří let podařilo na fakultě uskutečnit.

Monografii „The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions od the Future of the Union“, k níž předmluvu napsala eurokomisařka Věra Jourová, vydalo nakladatelství Wolters Kluwer Deutschland, Carl Heymanns Verlag.

Současně s monografií byl pokřtěn i sborník Lidská práva jako součást společných evropských hodnot, který obsahuje výběr klíčových příspěvků prezentovaných na dvou studentských konferencích konaných na PF UP. Obě vědecká studentská fóra organizovalo Jean Monnet Centre of Excellence.

Prestižní centrum v oboru evropského práva zahájilo svou činnost na PF UP na podzimu roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku se jedná o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou na klíčové právní problémy Evropské unie.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)