Na filozofické fakultě se diskutovalo o dalších krocích protestu

Foto: Martin Višňa
Úterý 17. říjen 2023, 17:05 – Text: Martin Višňa

Můžeme semestr neučit a jen psát granty? I takováto otázka zazněla během setkání akademické obce Filozofické fakulty UP, které bylo stěžejní součástí olomouckého programu jednodenní výstražné stávky upozorňující na nedostatečné financování vysokých škol a zejména pak výuky humanitních a společenských věd. Několik desítek olomouckých akademiků se také zúčastnilo protestu v Praze.

V zaplněné aule filozofické fakulty se debatovalo o návazných aktivitách, kterými chtějí zástupci humanitních a společenských oborů pod hlavičkou iniciativy Hodina pravdy stupňovat tlak na ministerstvo školství a vládu, ale také na vedení Univerzity Palackého.

„Je třeba přemýšlet nad dalšími kroky. Potřebujeme postupovat směrem k dalším fakultám, abychom všichni mluvili podobnou řečí o nedostatku financování. Potřebujeme také více mobilizovat studenty. Cílem setkání tedy bylo vydefinovat nějaké nápady, které předložíme k hlasování akademické obci, neboť je důležité, abychom dělali věci, které mají obecnou podporu a netříštili naši snahu. Jedině tehdy může být snaha úspěšná,“ řekl František Kratochvíl, vedoucí katedry asijských studií a předseda odborů na FF UP.

V diskuzi vystoupili i další akademici a také zástupci studentů. Mluvilo se mimo jiné o oslovování absolventů humanitních a společenských oborů k podpoře iniciativy, o nezahájení dalšího semestru, o nekonání státnic a nevydávání diplomů nebo o přesčasech spojených s administrativní zátěží. Po skončení setkání se jeho účastníci společně vyfotili na nádvoří rektorátu.

Požadavky stávkujících vedení Univerzity Palackého chápe a pochopení vyjádřily i ostatní fakulty a součásti univerzity, byť se ke stávce hromadně nepřipojily.

„Výši mezd můžeme sami uvnitř univerzity ovlivnit jen do určité míry. Stále pracujeme s jedním balíkem peněz, a přestože hledáme úspory, je čím dál těžší udržet kvalitní zaměstnance nebo přilákat nové,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Ve složité situaci se podle něj nachází celé vysoké školství v Česku. „Je třeba přistoupit k systémovému řešení a rektoři mají snahu ministerstvu školství pomoci při jeho hledání. Na jedné straně si uvědomujeme, že rozpočtová situace státu je komplikovaná, na straně druhé by ale zajištění kvalitního vzdělání a výzkumu mělo patřit mezi národní priority,“ dodal rektor.

Hlavní akcí protestu iniciativy Hodina pravdy za zlepšení financování vysokých škol a především jejich humanitně a sociálněvědně zaměřených pracovišť byla demonstrace v Praze nazvaná Vysoké školy na křižovatce. Z Olomouce se jí zúčastnilo několik desítek akademiků včetně děkana FF UP Jana Stejskala.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)