Na konferenci v Moskvě měl nejlepší přednášku Zdeněk Novotný z pedagogické fakulty

Zdeněk Novotný z katedry společenských věd PdF získal na mezinárodní konferenci prestižní ocenění.
Foto: ICMIR
čtvrtek 30. květen 2019, 11:31 – Text: Milada Hronová

Hned dvě ocenění si z Moskvy dovezl Zdeněk Novotný z katedry společenských věd pedagogické fakulty. Na prestižní mezinárodní konferenci o multidisciplinárních inovacích a výzkumu (ICMIR-International Conference on Multidisciplinary Innovations and Research) získal Award of Appreciation a Keynote Speaker za nejlepší příspěvek a přednášku.

Příspěvek Zdeňka Novotného s názvem The Status and Concept of Man from European Point of View (Postavení a pojetí člověka z evropského pohledu) byl nejlepší v konkurenci všech oborů, které prestižní konference ICMIR nabízela, včetně například medicíny, biochemie, psychologie a sociálních věd. Nyní ho bude publikovat hned několik prestižních indexovaných časopisů.

„Je to především ocenění pro filozofii, a pro pochopení, že přes akcelerující pokrok a převratné změny ve vědě zůstává podstata člověka stálá nebo se mění jen v některých dílčích aspektech,“ řekl Zdeněk Novotný, člen katedry společenských věd PdF.

Obsahem jeho přednášky bylo srovnávání různých koncepcí člověka a jeho postavení v rozdílných civilizacích a kulturách v průběhu historie lidstva.

„Vážím si této ceny už proto, že mezi účastníky a organizátory konference převažovali výrazně lidé z jiných kontinentů než z Evropy, kteří se zejména s evropskou filozofií doposud nesetkali. V evropském filozofickém myšlení se pozornost soustřeďuje na člověka jako jedinečnou bytost s vědomím vlastní důstojnosti, která má právo a přímo povinnost podřizovat si svět kolem sebe podle vlastních potřeb. Výjimečné a vládnoucí postavení člověka mezi jinými bytostmi v přírodě a ve světě vůbec je označováno jako antropocentrismus, který je výrazným rysem evropského myšlení. Přezíravě instrumentalistický přístup k přírodě a ostatním tvorům je však chybný, nebezpečný a může mít fatální důsledky i pro existenci lidstva samého,“ vysvětlil laureát prestižního ocenění z olomoucké katedry společenských věd. Novotného pak v Moskvě ocenili i za řízení konference i za hodnocení ostatních konferenčních příspěvků.  

Mezinárodní konference ICMIR usiluje o výměnu nejnovějších informací, jejich šíření, navazování budoucích partnerství a spolupráci v oblasti výzkumu a podnikání v globálním měřítku. Nejvýznamnější poznatky jsou publikovány v prestižních vědeckých časopisech.

Stejně jako v předchozích letech i letos jednali na této konferenci odborníci akademických, průmyslových a jiných vědeckovýzkumných center a institucí, zaměřených mimo jiné i na společenské a humanitní vědy.

Zdeněk Novotný vnímá získanou cenu i jako významnou poctu pro Univerzitu Palackého, její pedagogickou fakultu a katedru, na které působí. „Chtěl bych proto velmi poděkovat děkance Libuši Ludíkové, proděkanovi Vojtechu Regecovi i vedoucímu katedry společenských věd Karlu Konečnému, kteří mi tuto cestu umožnili,“ dodal.