Na konferenci zaznělo svědectví oběti sexuálního zneužívání i omluva církve

Z konference v aule CMTF. Na úvodním fotu zleva biskupové Zdenek Wasserbauer a Josef Nuzík a organizátoři akce Libor Botek a Jiřina Navrátilová.
Foto: Martin Višňa
Středa 31. srpen 2022, 13:00 – Text: Martin Višňa

Dlouhé absolutní ticho zavládlo v aule Cyrilometodějské teologické fakulty UP, když skončila své svědectví žena, která se stala obětí sexuálního zneužívání knězem. Svým vystoupením přidala další důležitý pohled do mozaiky odborných přednášek dvoudenní konference o šetření sexuálních deliktů v církvi. Během mše svaté, která byla také součástí programu, pak zazněla omluva obětem takového jednání.

Konferenci Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi uspořádala CMTF UP ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí za finanční podpory organizace Renovabis. Z iniciativy Jiřiny Navrátilové a Libora Botka z katedry církevních dějin a církevního práva událost navázala na kurz s touto tematikou, který v online formě fakulta uspořádala během letního semestru. Vznikl tak prostor pro osobní setkání a diskuzi absolventů tohoto kurzu a dalších zájemců především z řad kněžích, církevních právníků, psychoterapeutů nebo psychologů.

Účastníky pozdravili biskupové Zdenek Wasserbauer za Českou biskupskou konferenci a Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze a velký kancléř CMTF UP. Oba ve svém úvodním slově přivítali, že se o problematice sexuálního zneužívání mluví. Účastníci se mohli setkat i s nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem a zástupcem apoštolského nuncia Giuseppem Silvestrinim, kteří program prvního dne také absolvovali.

Smyslem konference podle Jiřiny Navrátilové, která je státní zástupkyní v Ostravě a na CMTF UP působí jako externí vyučující, bylo naučit se lépe porozumět obětem sexuálního zneužívání a jejich potřebám a zároveň získat praktické zkušenosti pro vedení trestního řízení v církvi, aby tento proces byl spravedlivý a přitom šetrný k obětem.

„Z atmosféry konference jsem cítila obrovskou snahu a vůli účastníků se co nejvíce dozvědět a něco s touto problematikou dělat. Mimo jiné se začala rozvíjet nová forma pomoci těmto obětem v rámci nízkoprahového pracoviště, kde by bylo možné se i anonymně v režimu sociální služby setkat s knězem, který je zároveň psychoterapeut, a s ním probrat prožitou zkušenost. Pilotně tato služba začne fungovat v Ostravě a počítá se s navázáním spolupráce s Bílým kruhem bezpečí,“ uvedla.

Dvoudenní odborný program přitom nabídl pohledy ze světské i církevní perspektivy. K padesátce účastníků promluvila například členka generální rady slovenské Spoločnosti sociálnych sestier a pastorální poradkyně Marta Andraščíková, která se zabývala prožíváním obětí. Zaznělo i svědectví oběti, která byla zneužita knězem. O následcích sexuálního zneužívání zejména u dětí hovořila psychiatrička a soudní znalkyně Kateřina Černeková. Jakub Kříž z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy nadnesl otázku, zda církev v České republice potřebuje etický kodex. Slovenský biskup Marek Forgáč zaujal tématem tělesnosti kněze a obhájce Ronald Němec otevřel problematiku obhajoby pachatele. Náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík se zase zabýval nastavením pravidel preventivního charakteru a rovněž popsal možnosti spolupráce při šetření těchto deliktů.

Součástí konference byla i mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v dominikánském kostele. „Zatímco program na fakultě byl určen především pro odborníky, na mši byla zvána i veřejnost. Otec biskup Wasserbauer se během ní jménem české katolické církve a katolických biskupů omluvil obětem sexuálního zneužívání a požádal o odpuštění,“ řekl Libor Botek, působící vedle CMTF UP jako soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci.

„Někteří přednášející souhlasili s tím, že svá vystoupení zpracují písemně a poskytnou pro kolektivní monografii, díky níž se zájemci budou moci k důležitým probíraným tématům vracet,“ dodala Jiřina Navrátilová. S příspěvky, které na konferenci zazněly, se tak bude možno seznámit v publikaci, kterou nyní organizátoři ve spolupráci s řečníky připravují.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)