Na PřF promovali zahraniční studenti programu GLODEP ze sedmadvaceti zemí

Fotogalerie: Šárka Chovancová
Úterý 13. červenec 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Třicet čtyři absolventů dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) – GLODEP ze sedmadvaceti zemí světa promovalo v aule přírodovědecké fakulty, tři studentky byly přítomny online. Slavnostní promoce se zúčastnilo i sedm absolventů z loňského roku, jelikož v roce 2020 se promoce nekonala kvůli epidemickým opatřením.

„Studovat v zahraničí byla pro mě velká výzva. Měli jsme možnost studovat v České republice, Francii a Itálii a potkávat se s lidmi různých národností. Své nabyté zkušenosti bych ráda v budoucnu využila při práci ve vládě nebo jinde ve veřejném sektoru. Chtěla bych se podílet na vytváření legislativních pravidel, která by vedla ke zlepšení situace v naší zemi,“ popsala Rafal Roshdy Ramadan Mohamed z Egypta.

Své zkušenosti ze studií hodlá zúročit i Kazuma Yabe z Japonska. „Díky interdisciplinárním předmětům jsem si mohl prohloubit znalosti rozvojové problematiky a zároveň rozšířit dovednosti v kvantitativní analýze. Získané zkušenosti bych rád uplatnil v rozvojové praxi. Zároveň jsou pro mě důležitá přátelství, která jsem během studia navázal, jsou na celý život.“

Organizaci promocí měla na starost katedra rozvojových a environmentálních studií. „Nechtěli jsme, aby o tuto výjimečnou společenskou událost přišli rodiče a rodinní příslušníci promujících studentů. Poprvé se nám tedy podařilo zorganizovat promoce i online. Stream probíhal v reálném čase do celého světa. Přenos do dnešního dne vidělo přes tisíc lidí,“ řekla ředitelka programu na Univerzitě Palackého Simona Šafaříková.

Letošní promoce se z hygienických důvodů nekonaly v talárech. Spojujícím prvkem byly speciální šály se jménem studenta a logem GLODEPu. „Studenti si šály sami navrhli a nechali si je vyrobit v Ghaně, odkud pocházela jedna naše studentka. Když byly šály vyrobeny, byly rozesílány každému zvlášť. Moc mě potěšilo, že si je všichni studenti na promoce přivezli, vypadalo to moc hezky. Sjednocovalo to jinak různorodou skupinu lidí oblečenou v různých společenských oděvech,“ doplnila Simona Šafaříková.

Studijní program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách, které realizují programy v oblasti rozvojových studií a rozvojové ekonomie. Kromě Univerzity Palackého se jedná o francouzskou University of Clermont Auvergne a italskou University of Pavia. Cílem programu je připravit studenty na práci v oblasti rozvojových politik, které přispívají k řešení současných problémů na mezinárodní, národní i lokální úrovni. Do spolupráce jsou zapojeny i mimoevropské univerzity (Královská univerzita v Bhútánu či Univerzita Hassana II. v Maroku).

Zpět