Na přírodovědecké fakultě se konalo setkání včelařů

Přednášející Jiří Danihlík, foto: Radek Kobza
neděle 25. listopad 2018, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Do fascinujícího života včel nahlédli účastníci semináře, který se uskutečnil na přírodovědecké fakultě. Akce byla součástí projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Na přednáškách zazněly zajímavé informace z oblasti chovu včel, jejichž úloha je pro krajinu a člověka nenahraditelná.

„Na seminář přijeli návštěvníci z různých koutů Česka, Slovenska i Rakouska. Přednášky byly zaměřeny na strategie zvládání nemocí i šlechtění včel v Dánsku, Norsku a Anglii. Včelařům jsme prezentovali výsledky projektu zaměřeného především na problematiku ztrát včelstev v ČR," uvedl Jiří Danihlík z katedry biochemie, která seminář pořádala.

„Přednášky byly poutavé a měly velmi dobrou úroveň. Zaujaly mě mapy, které znázorňují ztráty včelstev, a také, že v Anglii a Dánsku nepoužívají syntetické akaricidy, které nacházejí uplatnění při léčbě nebezpečné varroózy," řekl Petr Vitula, který přijel z Vojkovic u Frýdku-Místku.

Česká republika má v porovnání s dalšími zeměmi Evropy jednu z největších hustot včelstev. Na jeden kilometr čtvereční připadá v průměru osm včelstev. „Úzce spolupracujeme s Janem Brusem z katedry geoinformatiky, který z dotazníkových dat vytváří přehledné mapy ztrát včelstev a také analyzuje oblasti, ve kterých došlo nebo dochází k jejich vyšším úhynům. Vytvořili jsme také mapy hustoty zavčelení České republiky, které vycházejí z oficiálních dat získaných od ministerstva zemědělství," doplnil Jiří Danihlík.

Letos byla na seminář poprvé zařazena sekce, v níž přednášeli studenti z katedry biochemie o výsledcích své práce v oblasti zdraví včel. „Výsledky z monitoringu nás dále inspirují pro základní laboratorní výzkum, v laboratoři se můžeme více ponořit do konkrétních problémů. Zajímá nás zlepšení diagnostiky chorob vývojem laboratorních metod, studium vlivu výživy na zdraví včel nebo oxidační stres včel. Studenti představili výzkumná témata, kterým se u nás věnujeme," uzavřel Jiří Danihlík.

Projekt COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je mezinárodní projekt, který zaštiťuje asociace COLOSS se sídlem ve Švýcarsku. Česká republika je do projektu zapojena od roku 2014, kdy proběhl první ročník monitoringu. Ztráty včelstev trápí včelaře i v jiných zemích, jednotná metodika výzkumu umožňuje porovnávat rozdíly mezi regiony a zúčastněnými státy.