Na UP se připravovala podoba nového mezinárodního studijního programu

Foto: Michal Zych
Čtvrtek 25. duben 2024, 8:00 – Text: Michal Zych

Magisterský program, který vybaví studenty digitálními kompetencemi, právními znalostmi i souvisejícími společenskými poznatky, vzniká díky spolupráci UP, univerzit v Neapoli, Innsbrucku a Amsterodamu a dalších institucí v rámci projektu Euridice. Jejich zástupci se sešli na Právnické fakultě UP, která nový joint study programme zaštiťuje, aby mu dali konkrétní obrysy a náplň.

„Naším cílem je, aby jeho absolventi, kteří budou zastávat vysoké pozice v byznysu, politice či ve společnosti, rozuměli digitální společnosti komplexně. Budou tedy například chápat, co je to umělá inteligence a jak funguje, a zároveň budou vnímat její dopad na společnost,“ vysvětluje Anna Bon, hlavní koordinátorka projektu za Vrije Universiteit v Amsterodamu.  

Výuka ve společném studijním programu bude vedena v angličtině hybridní formou. Studenti díky tomu budou získávat znalosti od těch nejlepších odborníků hned z několika univerzit; do projektu jsou však zapojené také další instituce i malé a střední podniky, které jim nabídnou praktické stáže.

„Většina univerzit má nějaké zaměření, proto pro ně může být obtížné připravit široce zaměřené interdisciplinární studium. Propojení více institucí umožňuje pro jeden studijní program získat ty nejlepší odborníky z oblasti informačních technologií, práva i filozofie zároveň,“ říká Hans Akkermans z AKMC, podniku zapojeného do projektu Euridice. „Naše univerzita zapojí například experty na statistiku a datovou vědu či sociologii,“ uvádí příklad Emiliano Grimaldi, koordinátor projektu Euridice na Neapolské univerzitě Fridricha II.

Jedním z klíčových témat třídenního setkání na Univerzitě Palackého proto bylo právě složení interdisciplinárního týmu vyučujících. „Společně jsme také definovali témata, jimž se budou věnovat, a hlavně cílové výstupy a kompetence, které by měli absolventi programu ovládat,“ dodává Anna Bon.

Projekt Euridice byl oficiálně zahájen 1. ledna 2024 a poběží do prosince 2027. Z velké části vznikl díky existujícímu propojení evropských univerzit v síti Aurora, konkrétně její domény Digitální společnost a globální občanství. „Dá se říct, že vznikající program je spin-off konsorcia Aurora 2030 a vystihuje podstatu toho, co má spolupráce přinášet – pomocí vzdělávání proměnit vysoké školství i společnost,“ říká Thomas Baumgartner z Univerzity Innsbruck.

Projekt Euridice původně začal jako společný vzdělávací modul, ale postupně se vyvinul v komplexní magisterský studijní program, což přináší zvýšené nároky na technologickou podporu a také na akreditační procesy. „K částečnému zajištění financování jsme využili program Evropské komise Digitální Evropa. Do budoucna budeme usilovat o zapojení všech partnerských univerzit Aurory,“ poznamenává prorektor pro strategii a vnější vztahy UP Michal Malacka.

„Jsme velmi pyšní, že můžeme být jako Univerzita Palackého součástí tohoto projektu a připravovaného prestižního studijního programu, na kterém se podílejí velmi tvrdě pracující akademici a odborníci. Náš tým se skládá z akademických pracovníků z PF a PřF, administrativně je však podpořen z Aurora Office Rektorátu UP. Mezinárodní vzdělávací aktivity nejsou jen přínosem pro UP, její reputaci a prestiž, ale zejména také podporují multikulturní výměnu, rozvoj interkulturních, profesních a osobnostních kompetencí a inspiraci a vzájemné obohacování,“ říká Markéta Šemberová, koordinátorka projektu Euridice a Aurora Education Developer.

Maxim Tomoszek, proděkan PF UP pro bakalářské a magisterské studijní programy, dodává: „Pro právnickou fakultu jde o synergickou aktivitu k již akreditovanému doktorskému programu Law and Digital Technologies a zároveň o unikátní příležitost spolupracovat se špičkovými zahraničními pracovišti. Společná práce na struktuře programu, cílech jednotlivých modulů a profilu absolventa je velmi inspirativní.“

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)