Na Zoologické dny Olomouc přijedou stovky odborníků a studentů

Hnědásek květelový
Foto: Zdeněk Laštůvka
pondělí 3. únor 2020, 14:00 – Text: Šárka Chovancová

Seznámit odbornou veřejnost s výsledky posledních výzkumů v oblasti zoologie, ekologie, genetiky, evoluční biologie a ochrany živočišných druhů žijících u nás i v zahraničí je cílem 40. ročníku dvoudenní celostátní konference nazvané Zoologické dny Olomouc 2020. Ve dnech 6. a 7. února ji pořádá katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP, Ústav biologie obratlovců AV ČR a Česká zoologická společnost. Konference se zúčastní odborníci z Česka i zahraničí a v jejím závěru budou poprvé uděleny Ceny Jana Zimy a Jiřího Gaislera za přínos k výzkumu obratlovců.

„Jde o největší tuzemskou akci mezi zoology a ekology, která je tradičně organizována jako nízkonákladová konference s nízkým poplatkem, aby se jí v hojné míře mohli zúčastnit i studenti. Celkem se letos přihlásilo přes čtyři sta zájemců nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie a Turecka,“ uvedl Emil Tkadlec, vedoucí katedry ekologie a životního prostředí.

Vědecký program konference poběží paralelně ve čtyřech sekcích, připraveno je 130 přednášek a vystaveno bude 133 posterů. „Připravili jsme také dvě plenární přednášky, které budou věnovány souvislostem chování a zbarvení ptáků a rodičovské péči samotářských včel rodu Ceratina, česky nazývanými kyjorožky,“ dodal Emil Tkadlec.

Na akci budou již tradičně předány ceny za nejlepší studentské přednášky a postery, ceny v oboru entomologie a nově pak za práce s ornitologickou tematikou. Uděleny budou i ceny Jana Zimy a Jiřího Gaislera za vědecké práce za přínos k výzkumu obratlovců. Jednotlivá ocenění budou laureátům předána před oficiálním ukončením konference.

První ročník Zoologických dnů byl uspořádán v roce 1969 v Brně. Konference během posledních dvaceti let získala výjimečnou popularitu, každoročně se jí účastní přes čtyři sta odborníků z řad akademických pracovníků, studentů, ale i odborné praxe. Postupně se rozšířila i do dalších měst v České republice. V Olomouci se naposledy konala v roce 2012. „Konference slouží také k výměně zkušeností a navazování nových kontaktů a spolupráce. U studentů to bývá často první příležitost k veřejnému vystoupení a k získání prvních ostruh v jejich odborné kariéře,“ uzavřel Emil Tkadlec.

Zpět