Nadace pro výzkum rakoviny ČR podpoří studii pro včasné odhalení rakoviny plic

Repro: vyzkumrakoviny.cz
Středa 29. září 2021, 12:00 – Text: (red)

Nadace pro výzkum rakoviny ČR podpoří klinickou studii v oblasti prevence rakoviny plic, v tuzemsku jednoho z nejčastějších nádorových onemocnění. Zúčastní se jí na tři tisíce lidí, které v následujících třech letech vyšetří odborníci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP (ÚMTM) ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Cílem je ověřit metodu včasné detekce a prevence rakoviny plic, která je výsledkem zhruba pětiletého výzkumu vědců z ÚMTM.

Lékaři v tuzemsku ročně odhalí na 6500 nových případů onemocnění, zhruba 80 až 85 procent nemocných jsou kuřáci nebo exkuřáci. Nemoci v České republice každoročně podlehne zhruba 5800 lidí. Přestože je pro úspěšnou léčbu stěžejní včasné odhalení choroby, screeningový program v tuzemsku zatím neexistuje.

„Chceme využít velký potenciál našich vědců, uplatnit výsledky jejich výzkumu v praxi a zajistit tak pacientům včasnou diagnostiku a kvalitní léčbu. Nelze spoléhat pouze na stát. Ze zahraničí víme, že obdobné nadace mají v oblasti prevence i diagnostiky zhoubných onemocnění obrovský význam. Proto jsme velmi vděčni za jakoukoliv podporu jak od jednotlivců, tak od firem či nejrůznějších organizací,“ uvedl ředitel Nadace pro výzkum rakoviny ČR Peter Vanek, podle nějž v současné době finišuje příprava pro spuštění studie. Bližší informace o možnosti zapojit se do studie budou v nejbližší době dostupné na www.vyzkumrakoviny.cz.

V rámci klinické studie se odborníci zaměří na osoby s vysokým rizikem výskytu rakoviny plic, tedy osoby s vysokou kuřáckou zátěží. „Budeme zjišťovat, zda v jimi vydechovaném vzduchu jsou přítomné konkrétní specifické bílkoviny, které podle našeho dosavadního výzkumu mohou nemoc signalizovat. Účastníci studie podstoupí také nízkodávkové CT vyšetření. Pokud prokážeme, že prostá analýza výdechů je srovnatelným nástrojem pro odhalení rakoviny plic jako CT, umožní nám to zpřístupnit tuto rychlou, neinvazivní a život zachraňující diagnostiku široké skupině občanů,“ vysvětlil ředitel ÚMTM Marián Hajdúch.

Podle chirurga Pavla Pafka se obvykle zhoubné nádory plic poměrně dlouhou dobu neprojevují klinickými příznaky. „Pokud se tak už stane, je nemoc většinou v pokročilejším stádiu. Proto je velkým štěstím, když se ji podaří objevit včas a lze provést operaci. Bohužel pacienti často přicházejí k lékaři pozdě a my chirurgové jsme schopni odoperovat jen asi 12 procent všech pacientů s touto chorobou,“ uvedl Pafko, jenž v roce 1996 operoval i prezidenta Václava Havla. Právě jeho případ potvrzuje zásadní význam včasné diagnózy a chirurgického zákroku pro úspěšnou léčbu. „Manželka pana prezidenta tehdy trvala včas na vyšetření CT. Nám už byl pacient předán s podezřením na rakovinu plic, což jsme během operace potvrdili a nádor odstranili,“ doplnil chirurg.

Do klinické studie se zapojí rovněž Fakultní nemocnice Olomouc, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a brněnský Masarykův onkologický ústav.

Studii podpořila i Česká filharmonie spolu se společností NaturaMed Pharmaceuticals. Během tradičního benefičního koncertu na státním zámku Sychrov, jímž hudební těleso na konci června uzavřelo sezonu, se tito partneři zasloužili o výtěžek více než 420 tisíc korun.

Celkem sedm milionů korun poskytla společnost Philip Morris. „Rádi se do tohoto projektu zapojujeme. Je to v souladu s dlouhodobým strategickým záměrem naší společnosti. Tím je snížení spotřeby spalovaného tabáku, která prokazatelně se vznikem rakoviny plic souvisí,“ uvedla generální ředitelka společnosti Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová.

Zpět