Nadační fond UP bude letos ve znamení darování příležitostí

Koordinátorka NF UP Dita Palaščáková.
Foto: Gabriela Knýblová
čtvrtek 4. leden 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“ odstartuje v polovině února.

Nadační fond UP existuje od roku 2015 a jeho cílem je podpora mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů UP. Zároveň také učí mladé vědce a umělce popularizovat jejich práci a vysvětlovat veřejnosti její význam. Koordinátorkou fondu je Dita Palaščáková.

Co nového chystá Nadační fond UP v roce 2018?

To nejdůležitější sdělení pro studenty je, že na začátku letního semestru budeme vypisovat novou výzvu, už čtvrtou v pořadí, a oni se tak mohou se svými projekty ucházet o podporu. Informace budou jak na webových stránkách fondu a univerzity, tak na facebooku. Novinkou určenou především pro veřejnost pak bude naše nová kampaň zaměřená z velké části na absolventy, kteří mohou podpořit studenty UP. Už na podzim jsme některé úspěšné absolventy Univerzity Palackého oslovili a oni se stali našimi dárci. Chceme jejich příkladu využít a připomenout veřejnosti, že na naší univerzitě již několik let aktivně budujeme společenství lidí, kteří se o sebe a o svou alma mater zajímají i po jejím absolvování a kteří se také vzájemně podporují.

Jak je dosud financován Nadační fond UP?

Naším generálním partnerem je už od založení fondu Česká spořitelna, díky níž jsme mohli rozdělit mezi studenty více než dva miliony korun. Podpořili jsme tak téměř tři desítky vybraných projektů studentů ze všech osmi fakult UP. Přibývá ale i menších dárců z řad absolventů, zaměstnanců i studentů. Darování je velmi snadné. Na webových stránkách fondu je na titulní straně ikonka s možností finančního daru. Já všem, kdo už poslali příspěvek nebo se rozhodnou přispět, děkuji. Dávají tak šanci šikovným studentům realizovat jejich nápady v praxi, poznat práci v mezinárodních týmech na prestižních zahraničních univerzitách nebo vědeckých pracovištích a naučit se vědu také popularizovat.

Dávají šanci nebo-li dávají příležitost, kterou v době, kdy třeba sami studovali, neměli.

Přesně. Mottem naší letošní kampaně je „Darujte příležitost!“. Pro kampaň jsme již získali několik významných absolventů Univerzity Palackého, které myšlenka Nadačního fondu oslovila a rádi ji podpořili.

Já jen dodám, že každou sobotu až do poloviny února přinese Žurnál Online krátký rozhovor s některým z těchto absolventů. Kampaň ale nebude zaměřena jen na top absolventy?

Naše kampaň má dvě cesty, které ale vedou ke společnému cíli a tou je podpora Nadačního fondu UP. Samozřejmě, že oslovujeme ty z absolventů, kteří se už prosadili ve svých oborech a jsou často úspěšní i v mezinárodním měřítku. Jsme rádi, že právě oni často zmiňují, že základem jejich úspěchu bylo studium na UP. Protože si to dnes díky své pracovitosti a cílevědomosti mohou dovolit, chtějí své alma mater něco vrátit, a třeba tak i nastartovat kariéru  svým pokračovatelům. Pan rektor už na podzim osobním dopisem oslovil devět takových absolventů, představil jim fond a požádal o podporu. Reakce byly velmi vstřícné.

Současně ale chceme, aby se k myšlence fondu přihlásilo co nejvíce lidí – studentů, absolventů, zaměstnanců, přátel univerzity. Proto spustíme i druhou část naší kampaně – a to fundraisingovou online kampaň. Do té se může zapojit každý, kdo je ochoten darovat našim talentovaným studentům prostřednictvím fondu částku alespoň 100 korun. Kromě poděkování získají dárci i zajímavé odměny. Jména těch, kteří věnují více než 10 tisíc korun, pak budou jako poděkování zapsána na naší nadační tabuli v UPointu.

Je nějaká cílová částka, při jejímž získání budete kampaň považovat za úspěšnou?

Rádi bychom díky kampani získali jeden milion korun. Především nám ale jde o rozšíření myšlenky Nadačního fondu Univerzity Palackého, který je v rámci českých univerzit zcela ojedinělý.

 

Zpět