Nadační fond UP posunuje termín přihlášek do letošní výzvy

Využijte šanci!
Repro: Žurnál UP
Čtvrtek 26. březen 2020, 12:59 – Text: Ivana Pustějovská

Studenti, kteří se chtějí ucházet o podporu Nadačního fondu UP, mají stále šanci. Fond totiž zrušil uzávěrku přihlášek plánovanou na 30. března a nabízí všem zájemcům možnost na svých žádostech pracovat i nadále.

„Prodlužujeme naši 6. výzvu! Vzhledem k tomu, že se na nás obracíte s pochybnostmi, jak postupovat v žádostech a plánování vašich projektů, rozhodli jsme se uzávěrku žádostí prodloužit. Koncem dubna 2020 dáme vědět nový termín uzávěrky, do té doby můžete na svých projektech pracovat. Rádi vám poskytneme radu ohledně zpracování žádosti,“ vzkazuje studentům koordinátorka NF UP Katrin Stark.

Kromě posunutí termínu reagoval Nadační fond UP na nynější složitou situaci i konkrétními praktickým kroky. „Spolu s našimi podpořenými studenty jsme se zapojili do řady aktivit, jako je šití roušek, distribuce dezinfekce a podobně. Současně jsme operativně připravili již na tento semestr dvě online vzdělávací akce. První se bude věnovat tématu sebeřízení a zvládání krizových situaci a stresu (skupinový koučink). Připravujeme ji ve spolupráci s Kariérním centrem UP. Spolu s Pevností poznání pak chystáme online workshop na téma popularizace vědy na sociálních sítích,“ řekla Dita Palaščáková z NF UP.

Nadační fond Univerzity Palackého podporuje excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Od doby svého založení v roce 2015 vybral NF UP 42 projektů a rozdělil mezi studenty univerzity 3,7 milionu korun. „Letos budeme rozdělovat mezi úspěšné žadatele 600 tisíc korun. Jde o peníze, které jsme získali od soukromých dárců. Příspěvky jsou určeny pro všechny studenty magisterských a doktorských programů ze všech osmi fakult univerzity. Student může získat na svůj projekt až dvě stě tisíc korun. Podporujeme vědecko-výzkumné a tvůrčí projekty. Stále zachováváme principy, na nichž byl NF UP před lety – jako zcela ojedinělý projekt v českém univerzitním prostředí – založen:  maximální důvěra a minimální byrokratická zátěž. Studenti kromě peněz získávají i další podporu prostřednictvím vzdělávání v klíčových oblastech, jako je leadership, projektové řízení, popularizace a medializace vědy,“ připomenula Dita Palaščáková.

Studenti využívají přidělené finance různě: na letenky, ubytování či třeba na nákup laboratorního materiálu. Společnou mají ale vždy snahu vyzkoušet si řídit vlastní projekt, poznat excelentní zahraniční vědecká pracoviště a seznámit se se špičkami ve svém oboru. Že má podpora Nadačního fondu UP smysl, potvrzují například i zkušenosti studenta přírodovědecké fakulty Otomara Peška, který uspěl se svým projektem v minulé výzvě. „Celý proces zpracování žádosti pro mě osobně byl velmi srozumitelný a rychlý. Jsem velmi vděčný koordinátorkám Nadačního fondu UP za pomoc a podporu při zpracovávání žádosti. Díky podpoře jsem získal nový pohled na vědeckou práci a rozšířil si obzory. Jsem velmi rád za příležitost spolupráce s jinými vědeckými pracovišti, za možnost navázat nové kontakty a šanci nahlédnout do světa opravdové vědy,“ bilancuje student a svým kolegům z celé univerzity vzkazuje: „Pokud máte vizi, jste nadchnutí pro váš projekt a věříte mu, určitě podejte přihlášku a proměňte svůj sen ve skutečnost.“

Podobně hodnotí své zkušenosti i František Zálešák. Student PřF uspěl také v loňské výzvě. „Nadační fond UP byl pro mě možností dostat se do vysněného Švýcarska do laboratoře profesorky Cristiny Nevado. Nevím, kde jinde bych získal dostatek financí na strávení tří měsíců v tak finančně náročné zemi. Sepisování žádosti byla procházka růžovým sadem. V porovnání se sepisováním žádostí na jiné granty, kde jsem mimo jiné musel dávat například potvrzení od lékaře, že jsem fyzicky i mentálně způsobilý, je to minimální byrokratická zátěž,“ srovnává student doktorského studia PřF. Za důležité považuje i navázání kontaktů s dalšími vědci. „Mohl jsem prožít víc než čtvrt roku mezi lidmi, se kterými sdílím stejný zápal pro chemii, což bylo obohacující po osobní i po profesní stránce. V sedmnáctičlenné skupině bylo třináct různých národností, takže jsem si mimo jiné odvezl i kontakty z celého světa, které hodlám v nejbližší době využít.“

Podrobné informace o aktuální výzvě včetně registračního systému najdou zájemci na stránkách Nadačního fondu UP. Na webových stránkách jsou i všechny projekty podpořené v minulých letech. Nechybějí také informace a zkušenosti studentů, kteří už svůj projekt díky fondu dokončili. Událost je i na facebooku NF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)