Nadační fond UP v době koronakrize: hledání nových cest a možností

Nadační fond UP v online prostoru.
Foto: NF UP
Pondělí 11. leden 2021, 7:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nové způsoby komunikace, inovativní řešení problémů a aktivní pomoc v krizové situaci, tak se ve stručnosti dají shrnout aktivity Nadačního fondu UP v právě skončeném roce. Fond, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty z řad studentů UP, se rychle přizpůsobil změněné situaci, kterou vyvolala celosvětová pandemie nového koronaviru.

Když loni na začátku února Nadační fond UP vyhlásil v pořadí již šestou výzvu, do níž se mohli přihlásit studenti, sotva kdo mohl tušit, že máme před sebou rok, který změní všechny naše dosavadní zvyklosti.

Rok, který všechno změnil

Správní rada fondu vybrala z přihlášených šest stipendistů: tři z přírodovědecké fakulty a po jednom z teologické, lékařské a filozofické fakulty. Mezi ně rozdělila 670 tisíc korun. Stejně jako v minulých letech platila stejná pravidla: příspěvek je na jeden rok, studenti ho využijí podle potřeby třeba na stáž, nákup potřebné literatury, laboratorního vybavení a podobně. To vše bez přehnané byrokracie. Ti, kteří se svou žádostí uspějí, ale dostávají mnohem víc než jen peníze. Učí se nové věci, získávají komunikační dovednosti.

„Jako každým rokem jsme počítali i s aktivitami, které doplňují finanční podporu studentských projektů. Mám na mysli různé vzdělávací workshopy, například na téma medializace a popularizace vědy nebo osobního koučinku a podobně. Jsou to kontaktní akce, kdy studenti diskutují s lektory, setkávají se a vyměňují si vzájemně zkušenosti. To ale letos nebylo možné. Nechtěli jsme ale náš program rušit a rozhodli jsme se vytěžit z této nečekané situace maximum. Všechny aktivity jsme přenesli do online prostoru a přidali i některé konzultace navíc, například zvládání stresu a krizových situací. Workshopy nahradily webináře a osobní kontakt setkání na platformě Zoom,“ uvedla Dita Palaščáková z NF UP.

Studenti: pomoc jako samozřejmost

Jarní koronavirová krize navíc přinesla ještě jedno zjištění. Mnozí ze studentů, které Nadační fond UP podpořil, se ihned aktivně zapojili do dobrovolnické pomoci. „Velmi rychle jsme zformovali iniciativu našich studentů, která vytvořila informační kampaň pro širokou veřejnost. Jednoduchý a srozumitelný informační materiál se základními tipy, jak šíření viru zamezit, jak bezpečně nakupovat a jak správně nosit roušky, mohli lidé sdílet virtuálně i fyzicky. Studenti šili roušky, rozváželi dezinfekci,“ vypočítává Palaščáková. Jak dodává, právě to ji potěšilo. „Je to pro mě důkaz, že studenti, které vybíráme a podporujeme, jsou nejen nadějní vědci zaměření na svůj obor nebo studium, ale že to jsou i mladí lidé, kterým není lhostejný svět kolem nich. Zajímají se o něj a jsou ochotni pomoci, když je potřeba.“

Studenti o tom, zda mají pomoci, nebo ne, příliš nepřemýšleli. „Poprvé v životě jsem viděl, že je vážně nouze. V té době to ještě vypadalo dost dramaticky, tak jsem si řekl, je potřeba něco udělat. Protože naše laboratoř byla uzavřena, sedl jsem za stůl a začal šít. Byl jsem moc rád, že postupně i kamarádi, kteří neumí šít, stříhali látky a sháněli materiál. Měl jsem z toho skvělý pocit. Z toho, že jsem mohl pomoci lidem, kteří byli v první linii. Rychle a efektivně,“ řekl například Otomar Peško, student přírodovědecké fakulty, jehož projekt podpořil Nadační fond UP v roce 2019. „K dobrovolničení v nouzovém stavu mě přivedly viditelné počáteční obtíže státu se postarat o jeho základní chod. A jelikož jsem v té době sám neměl žádné povinnosti, přišla mi pomoc při distribuci materiálu k šití roušek a roušek samotných jako smysluplné využití času,“ doplnil Luděk Plachký z právnické fakulty. Jeho projekt vybral Nadační fond UP v roce 2017. 

Dárci mladým vědcům a fondům fandí a pomáhají

Jak studentské dobrovolnické aktivity, tak především zájem mladých vědců o obor a o budoucí profesi, ocenili i někteří z dárců, kteří Nadačnímu fondu UP věnovali příspěvek a se studenty se viděli na tradičním setkání pořádaném rektorem UP Jaroslavem Millerem v závěru roku, které se ovšem také konalo online. „Ačkoliv osobní setkání studentů, dárců a zástupců univerzity má každoročně svou specifickou atmosféru, letošní online verze umožnila, že se mohli připojit studenti i dárci z různých koutů světa. Fond svými aktivitami a přínosem překonal očekávání, která jsme na jeho začátku měli,“ uvedl rektor Jaroslav Miller, který je zároveň předsedou správní rady fondu.

„Přeji všem studentům mnoho úspěchů. Jsem si jist, že úspěchu dosáhnete, máte pro to všechny předpoklady. Často se ale zapomíná, že úspěch v životě je vždy postavený na schopnosti pomáhat, být solidární a užitečný. Pomáhejte bližním i nadále,“ vzkázal studentům například donátor, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, profesor Vladimír Palička. Další z úspěšných absolventů UP, z nichž se rekrutují dárci fondu, Ondřej Čejka, provozní ředitel Czechitas, dodal: „Aktivity fondu sleduji úplně od počátku. Už od roku 2015 vedu pro studenty workshopy zaměřené na popularizaci vědy. Vidím tak vysokou úroveň samotných studentů, projektů i rozvoj fondu. To mě přimělo společně s vděčností k alma mater začít fond podporovat finančně. Rozvoj mladých vědců považuji za důležité téma pro celou společnost. Studentům přeji hodně úspěchů a odvahy.“

Z New Yorku, z firmy Google, kde pracuje, se pak přidal i Miloš Bešta. „Žiju v zemi, kde je běžné, že absolventi darují peníze univerzitám, kde studovali. Když jsem zjistil, že Univerzita Palackého zřídila nadační fond, okamžitě jsem poslal peníze a od té doby jej podporuji pravidelně. Vracím tak univerzitě, co mi dala, a zároveň mám možnost dát příležitost inteligentním mladým lidem.“

Zpět