NANOBIOWAT získal čestné uznání v soutěži Vizionáři 2021

Zdroj: CzechInno
Pátek 17. prosinec 2021, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Čestné uznání v soutěži Vizionáři 2021 získalo Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), dnes součást CATRIN Univerzity Palackého, za NANOBIOWAT – systém pro podpovrchové čištění podzemních vod a jeho přínos pro ochranu vodních zdrojů a životního prostředí. Cílem projektu Vizionáři, který jedenáctým rokem pořádá sdružení CzechInno, je ocenit inovativní projekty a napomoci komercializaci inovativních nápadů.

Nanobiowat byl osmiletý projekt Centra kompetence Technologické agentury (TA ČR), jenž skončil loni v prosinci. Zapojily se do něj tři akademické subjekty (Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci a Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze) spolu s největšími tuzemskými sanačními firmami. Hlavním řešitelem byl Radek Zbořil z RCPTM. Přínosy projektu vysoce ocenilo i závěrečné oponentní řízení TA ČR.

„Ocenění si vážím, neboť projekt NANOBIOWAT skutečně ukázal, že špičkový výzkum lze dotáhnout až do průmyslové praxe. Skvěle fungovala spolupráce akademických partnerů se sanačními firmami. Také díky tomu se podařilo některé technologie využít pro dekontaminaci znečištěných vod v řadě lokalit v ČR i zahraničí. O kvalitě výstupů konsorcia svědčí i zapojení partnerů hned do několika velkých mezinárodních projektů, kde byly vyvinuté technologie aplikovány,“ komentoval ocenění Zbořil.

Partneři projektu od roku 2012 vyvíjeli nové ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění. Výsledkem jsou mimo jiné čtyři patenty, téměř 30 ověřených technologií a desítky publikací v odborných zahraničních periodikách. Významným výstupem je také kniha Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, kterou vydalo nakladatelství Springer.

„Samozřejmě největším přínosem je aplikace technologií přímo v lokalitách. Z nejvýznamnějších výstupů bych zmínil použití nanočástic železa v kombinaci s působením elektrického proudu pro odstranění znečištění v podzemních vodách v průmyslovém areálu Mars ve Svratce nebo úspěšné řešení staré ekologické zátěže v Písečné u Letohradu. Nové nanotechnologie v kombinaci s biotechnologiemi byly úspěšně použity pro dekontaminaci v areálu společnosti Zetor v Brně a Farmak v Olomouci,“ dodal Jan Filip z RCPTM.

V 11. ročníku soutěže Vizionáři bodovaly environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie. Titul Vizionář 2021 získalo šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota deseti inovativním počinům. RCPTM se podílelo i na vývoji technologií využívajících nanočástic stříbra v antimikrobiálních aplikacích jako partner dalšího projektu Technologické agentury ČR – Alterbio, za který získala ocenění společnost Synpo, a. s., hlavní řešitelské pracoviště. Olomoucká skupina měla klíčový podíl mimo jiné na vývoji nového systému pro ukotvení nanočástic stříbra na polyuretanovém nosiči, který chrání evropským patentem. Všichni laureáti převezmou ceny osobně počátkem příštího roku v Praze na ceremoniálu, který uspořádá CzechInno. Soutěž se zaměřuje na vyhledávání, oceňování a zviditelnění výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)