NanoEnviCZ nabízí služby pro materiálový a environmentální výzkum

VVI nabízí využití přístrojů a zařízení pro environmentální a materiálový výzkum.
Foto: Viktor Čáp
Čtvrtek 29. červen 2023, 8:05 – Text: Martina Šaradínová

Využití často unikátních přístrojů a zařízení pro environmentální a materiálový výzkum nabízí Velká výzkumná infrastruktura (VVI) NanoEnviCz. Vedle hlavního koordinátora, jímž je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, je do ní zapojeno dalších pět tuzemských výzkumných ústavů či univerzit včetně CATRIN Univerzity Palackého. Své služby nabízejí zdarma nejen tuzemským a zahraničním vědcům, ale také studentům, firmám a dalším zájemcům, kteří se zabývají otázkami spojenými například s ochranou vod, půdy a ovzduší, snížením výskytu polutantů v přírodě či řešením dlouhodobých ekologických zátěží.

„Díky dotaci ministerstva školství jsme schopni nakupovat nové přístroje, starat se o ty stávající a nabízet je bezplatně k využití. Cílem je poskytování servisních služeb a navazování spolupráce jak mezi partnerskými organizacemi, tak i s dalšími institucemi z akademické a státní sféry i s průmyslovými partnery z tuzemska i zahraničí,“ uvedl hlavní řešitel Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webového rozhraní www.nanoenvicz.cz, kde najdou potřebné informace o servisních službách i o experimentálním zařízení.

Na činnosti VVI se podílejí také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Ústav anorganické chemie AV ČR.

„Vytvořili jsme platformu, jež kompletně pokrývá všechny aspekty pokročilé syntézy nanomateriálů, analýzu jejich struktury, monitorování škodlivých vlivů nanomateriálů a cílené ovlivňování jejich funkčních vlastností. Jsme také schopni pomoci při řešení současných strategických výzev, tedy například s přípravou materiálů  pro ukládání energie, fotovoltaiku, biosenzing, monitoring polutantů ve vodě či půdách nebo pro studium toxicity. Snažíme se tedy pokrýt environmentální a materiálový výzkum. V oblasti medicíny NanoEnviCz významně přispívá k rozvoji zcela nového oboru ‚nanoenzymy‘, které se díky svým unikátním vlastnostem uplatňují v léčbě Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby,“ uvedl vedoucí olomouckého týmu Petr Jakubec z CATRIN, podle nějž materiály vyvinuté s pomocí VVI umožňují vznik ekologicky šetrnějších a efektivnějších průmyslových technologií.

VVV Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz) byla poprvé zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2016. Další etapu činnosti zahájila díky podpoře z MŠMT letos na jaře a do roku 2026 získala finanční podporu 82 milionů korun. V tomto období může čerpat ze svých předchozích bohatých zkušeností. Například v letech 2020–2022 poskytli odborníci VVI NanoEnviCz servisní služby 228 vnějším uživatelům, z toho 68 pocházelo ze zahraničních vědeckých institucí a univerzit, 34 z průmyslového a soukromého sektoru a 126 z akademických, státních a univerzitních institucí v České republice. K dalším výsledkům posledních tří let lze přičíst také 210 publikací, které vznikly s přispěním VVI. Zásadní výsledky spolupráce s průmyslovými partnery byly patentovány a podány ve formě dvou prototypů popisujících funkční zeolity pro čisté průmyslové. 

VVI NanoEnviCz nabízí také školení zaměstnanců z komerční sféry, kteří jsou zaměřeni na pokročilé metody v oboru nanomateriálů a nanotechnologií a bezpečnosti jejich využívání. Členové NanoEnviCz rovněž věnují vedení studentských vědeckých prací, pod jejich záštitou bylo v období 2020–2022 sepsáno 39 studentských prací různého stupně vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské) a za stejné časové období bylo řešeno 253 studentských projektů.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)