Napsali a obhájili nejlepší vědecké práce. Právnická fakulta je vyšle do mezinárodního finále

V doktorské sekci zvítězil Jakub Spáčil. Foto: Eva Hrudníková
Pondělí 8. srpen 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Šest studentů bude reprezentovat olomouckou právnickou fakultu v česko-slovenského finále soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), které se uskuteční v září na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Vybraní studenti uspěli se svými pracemi ve fakultním kole soutěže.

Přihlášené soutěžní práce byly i letos rozdělené do dvou sekcí, a to sekci bakalářských a magisterských studentů a sekci doktorských studentů. Fakultní soutěž byla druhým rokem organizována jako dvoukolová. V obou sekcích tak nejdříve proběhlo písemné kolo, kdy na každou práci byly vypracovány dva posudky, a následně odborná hodnotící komise vybrala pět nejlepších prací, které postoupily do ústního kola. Vybraní studenti pak své práce obhajovali před hodnotícími komisemi.

„Letošní ročník potvrdil, že naši studenti se nebojí těžkých, kontroverzních i málo probádaných témat a jsou schopni zpracovat je na velmi dobré úrovni. Práce, které se umístily na stupních vítězů, jsou velmi kvalitní a věřím, že mají dobrou šanci uspět i v mezifakultní konkurenci v rámci českého a slovenského finále v Košicích,“ zhodnotil Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum. 

V magisterské sekci zvítězil Robin Hudec, student posledního ročníku programu Právo a právní věda. „Soutěže jsem se účastnil poprvé, a to díky doktorce Olze Rosenkranzové z katedry teorie práva a právních dějin, která mi účast navrhla,“ řekl Robin Hudec, který uspěl s prací nazvanou Existuje právo na smrt? Díky soutěži si poprvé vyzkoušel napsat odborný text, v němž propojil filozofii a právo. „Zároveň jsem měl možnost obhájit své teze před komisí, což považuji za cennou zkušenost,“ dodal osmadvacetiletý student, které ho v září spolu s finále SVOČ čeká státní závěrečná zkouška.

Premiérou byl letošní ročník soutěže i pro Jakuba Spáčila, vítěze v doktorské sekci. Do soutěže se přihlásil s prací Plea of Necessity: A legal key to protection against unattributable cyber operations. „Téma článku vychází z mého dizertačního výzkumu, ve kterém se zabývám otázkou obrany proti kybernetickým operacím z pohledu mezinárodního práva veřejného. Konkrétně jde o instituty sebeobrany, krajní nouze, protiopatření a retorze. Kybernetické operace představují jednu z největších výzev současného mezinárodního práva,“ vysvětlil doktorand.

Za velmi hodnotnou považuje zpětnou vazbu, kterou mu v rámci soutěže poskytli Ondřej Svaček a Ondrej Hamuľák z katedry mezinárodního a evropského práva. „Na základě této zpětné vazby mám příležitost článek posunout ještě o úroveň výše před jeho následnou publikací v některém z odborných časopisů zabývajících se mezinárodním právem. Oběma recenzentům bych chtěl poděkovat za jejich čas i připomínky,“ dodal Jakub Spáčil. Před česko-slovenským finále plánuje ještě kontaktovat kolegy z předchozích ročníků SVOČ, od kterých by získal rady a tipy, a také nastudovat ke svému tématu, co bude možné.

Autoři umístěných prací vedle možnosti reprezentovat fakultu v mezinárodním kole získali i mimořádné stipendium. Soutěž ve SVOČ pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž.

Navzdory komplikacím způsobeným protiepidemickými omezeními v posledních dvou letech, které se odrazily na počtech soutěžících, je vedení fakulty s úrovni soutěže spokojeno. „Dle mého názoru se i letos negativně projevila absence osobního kontaktu mezi vyučujícími a studenty. Pevně doufám, že v novém akademickém roce již nedojde k přechodu do online výuky a že tak bude umožněn větší osobní kontakt, což nám akademikům usnadní objevování talentovaných studentů a motivování je k vlastní vědecké práci a studentům to přinese větší prostor i příležitosti ke konzultacím i neformálním dotazům,“ naznačil proděkan Ondrej Hamuľák.

Fakultní kolo soutěže SVOČ

Magisterská sekce
1. místo: Mgr. Robin HUDEC – Existuje právo na smrt?
(konzultant – Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.)
2. místo: Ondřej SLANÝ – Náležitosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho přezkum
(konzultant – Mgr. Filip Široký)
3. místo: Renáta BORÁKOVÁ – Participace muže na rozhodování o umělém přerušení těhotenství ženy
(konzultant – JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.)

Doktorská sekce
1. místo: Mgr. Jakub SPÁČIL – Plea of Necessity: A legal key to protection against unattributable cyber operations
2. místo: Mgr. Eliška MAREŠOVÁ – Ohledání místa činu z pohledu základních práv
(konzultant – JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.)
3. místo: Mgr. Martin MACH – Komparace práva být zapomenut a placených alternativ

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)