Naši akademici jsou schopni připravit skvělé projekty, je přesvědčený proděkan právnické fakulty Ondrej Hamuľák

Na právnické fakultě zajišťuje projektový servis Centrum pro podporu vědy a výzkumu. Foto: PF UP
Středa 7. duben 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

V oblasti vědy a výzkumu je olomoucká právnická fakulta konkurenceschopná a její akademici jsou schopni připravit skvělé projekty a nabídnout zajímavá témata výzkumu. I takový vzkaz se dá vyčíst z tabulky podpořených projektů Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) ve výzvě na rok 2021.

Prestižní granty v kategorii standardní projekty získali Zdeněk Červínek z katedry ústavního práva a Petr Podrazil z katedry soukromého práva a civilního procesu.

Jaké jsou nejnovější trendy v hodnocení projektů grantovou agenturou? Proč je užitečná spolupráce s fakultním Centrem pro podporu vědy a výzkumu? Nejen o tom jsme hovořili s Ondrejem Hamuľákem, proděkanem PF UP pro vědu a výzkum.

Dosáhnout na podporu GA ČR se podle dostupných dat zdá v posledních letech stále náročnější. Přitom rozpočet agentury byl navýšen. Úspěšnost žádostí například v kategorii standardní projekty obecně v posledních letech výrazně klesá. Čím si to vysvětlit?

Tato otázka nemá jediné vysvětlení a nejlépe by na to samozřejmě mohlo odpovědět vedení grantové agentury. Z mého pohledu je ale příčinou jednak navýšení typů grantových soutěží, kdy GA ČR výrazně rozšířila nabídku, a dále trend navyšování rozpočtů jednotlivých projektů. Grantová agentura již běžně financuje výzkumné projekty s rozpočty dosahujícími částky několika milionů, čímž logicky dochází k většímu odčerpání peněz a podpoře menšího počtu projektů. Tento trend je ale pozitivní. Kvalitní výzkum si vyžaduje dostatečné finanční zázemí.   

Ve výzvě na rok 2021 v kategorii standardní projekty uspěly pouze čtyři projekty akademiků z právnických fakult. Hned dva, polovina z podpořených, jsou z naší fakulty. V tomto kontextu jde o úspěch. O čem to vypovídá? 

Určitě se jedná o úspěch a vedení fakulty je na to patřičně hrdé. Vypovídá to o konkurenceschopnosti naší fakulty a výborné vědecké úrovni našich akademiků, kteří jsou schopni připravit skvělé projekty a nabídnout zajímavá témata výzkumu. Podpora výzkumných aktivit patří mezi priority vedení fakulty. V souvislosti s projekty GA ČR, ale nejen u nich, nabízíme kolegyním a kolegům veškerý projektový servis. Navíc u loňských soutěží GA ČR, stejně i letos, jsem osobně připravil pro zájemce odborné setkání k otázkám přípravy kvalitních návrhů projektů. Velkou část připravovaných projektů také osobně konzultuji a snažím se navrhovatelům pomoci konkrétní zpětnou vazbou. To byl i případ obou úspěšných projektů.  

Oba podpoření olomoučtí akademici, Zdeněk Červínek a Petr Podrazil, patří k mladé generaci vědců. Oba jsou absolventy našeho doktorského studia. To, že uspěli právě oni, by mohlo být příslibem pro budoucnost vědy a výzkumu na fakultě.

Samozřejmě souhlasím. Je to výborná vizitka našeho doktorského studia. Projekty určitě pomohou kolegům i katedrám, na kterých působí, k dalšímu růstu a rozvoji. Jejich úspěch navíc může působit jako inspirace a motivace pro další. Na naší fakultě působí mnoho talentovaných kolegyň a kolegů, kteří jsou schopni nabídnout neméně zajímavé návrhy projektů, a to i s pomocí těch, kteří již s projekty GA ČR mají zkušenosti.  

Celkovou úspěšnost fakulty ve výzvě 2021 by mohl ještě vylepšit projekt podaný v kategorii mezinárodní projekty. Na rozhodnutí se zatím čeká. Už jsme někdy v minulosti projekt v této kategorii podávali? Vidíte v některé kategorii z pohledu olomoucké právnické fakulty rezervy? 

Jeden projekt čeká na rozhodnutí v rámci takzvaných LA projektů, konkrétně LA Česká republika-Polsko. Takzvané Leading Agency projekty jsou novou kategorií soutěže, kdy společný projekt podávají týmy z vícero zemí, avšak posuzuje ho pouze jedna (takzvaná vedoucí) agentura. Její rozhodnutí pak přejímá agentura z druhé země a má povinnost národní část projektu financovat. Právě tento typ soutěže patří mezi novinky, které grantová agentura loni zavedla, a jeden projekt jsme podali společně s partnerem z Poznaně. Věřím, že v dalších letech bude tato možnost využívána mnohem častěji. Zde vidím velký potenciál pro naše katedry a akademiky, který umožní mezinárodní spolupráci při přípravě zajímavých projektů.  

Zmiňované navýšení rozpočtu GA ČR se odráží v posledních letech ve výši podpory pro jednotlivé projekty, na PF UP se podpora pohybuje v průměru kolem částky dva miliony korun na projekt. Výrazný posun podle vás nastal i ve vnímání personální struktury projektů. Individuální projekty jsou spíše raritou a většina podpořených projektů dnes vytváří předpoklady pro etablování výzkumných týmů, což vede k rozdělení zátěže, možnosti větší interakce, a nakonec i k navýšení počtu výstupů. Dá se vysledovat ještě nějaký další důležitý trend, na který byste upozornil žadatele o grant? 

Určitým trendem je snaha o tvorbu, nazval bych to „multigeneračních“ týmů, kdy v projektech dostávají vedle akademiků stále více prostoru i studenti doktorských programů v pozicích výzkumných asistentů i plnohodnotných členů výzkumných týmů. Zapojení doktorandů mohu jenom doporučit a jako proděkan zodpovědný za vědeckou část doktorského studia to určitě přivítám. 

Univerzita a fakulta nabízejí žadatelům pomoc, servis a součinnost při přípravě projektů. Například fakultní Centrum pro podporu vědy a výzkumu, které jako proděkan vedete, uspořádalo speciální školení k projektům GA ČR. Oba úspěšní žadatelé ve výzvě 2021 jsou přesvědčeni, že právě fakultní Centrum přispělo nemalou měrou k jejich úspěchu. Daří se podle vás díky takové spolupráci připravovat kvalitnější projekty?

Loni jsem konzultoval většinu podaných projektů, a to i v několika fázích. Asi by působilo nepatřičně, kdybych sám tvrdil, že to vedlo k přípravě kvalitnějších projektů. Ale skutečnost, že uspěly zrovna projekty, kde jsem s kolegy intenzivně spolupracoval, může být nepřímým potvrzením toho, že spolupráce, komunikace, zpětná vazba a sdílení zkušeností může pomoci vytvořit konkurenceschopné návrhy projektů. Úzkou spolupráci s Centrem pro podporu vědy a výzkumu rozhodně doporučuji. Podpora, projektové řízení a supervize ze strany Dagmar Skoupilové jsou neocenitelnou pomocí. Její nasazení rozhodně přispívá k našim úspěchům. Od léta náš tým navíc posílila Kristýna Ondráčková, která má s projekty GA ČR zkušenost z minulosti a která se ihned po návratu z rodičovské dovolené stala důležitým kolečkem ve stroji našeho Centra. Společně jsme všichni připraveni pomoci každému zájemci o granty GA ČR.

Termín pro podávání grantových přihlášek do výzvy GA ČR pro rok 2022 končí za pár dní. Nekomplikuje práci Centra a přípravu projektů současná koronavirová epidemie? 

Pomoc poskytujeme navzdory komplikacím spojeným s epidemií. Všechny konzultace, školení, kontroly a podobně naštěstí mohou probíhat online, takže kvalitu přípravy projektů současná situace zásadně neovlivňuje.  

Nově podpoření řešitelé představují své projekty ve zpravodaji PF UP (str. 3).

 

Zpět