Návštěva z Lundské univerzity nabídla švédské zkušenosti s prenatální péčí

Workshop zahájila přednáška Zuzany Kolkové z porodnicko-gynekologické kliniky lundské lékařské fakulty.
Foto: Velena Mazochová
úterý 1. listopad 2016, 7:35 – Text: Velena Mazochová

Přístupy k prenatální péči i zkušenosti ze švédské porodnické praxe byly hlavními tématy workshopu, který pro budoucí i stávající porodní asistentky připravila fakulta zdravotnických věd.  Pozvání do Olomouce přijaly odbornice z porodnicko-gynekologické kliniky lékařské fakulty Univerzity v Lundu.

Lékařka Zuzana Kolková, absolventka olomoucké medicíny, která ve Švédsku působí už desátým rokem, představila systém a fungování předporodní péče na lundské klinice včetně statistických dat a výsledků. „Organizace naší prenatální péče je speciální v tom, že těhotná žena se hned při zjištění pozitivního těhotenského testu zapíše k porodní asistentce, která se o ni pečuje až do doby porodu,“ uvedla Zuzana Kolková. Jak doplnila, její pracoviště se stará o více než devět tisíc porodů ročně. „Při předčasných porodech zachraňujeme plody už od 25. týdne,“ uvedla lékařka.

Studentky i porodní asistentky z praxe se také seznámily s předporodní péčí  o těhotné diabetičky nebo s principy spolupráce lékařů a porodních asistentek na švédských klinikách. Karin Salomonová podala rovněž informace o legislativě v oblasti porodní asistence i o kompetencích a vzdělávání porodních asistentek ve Švédsku. Interaktivní charakter workshopu dal prostor i otázkám účastníků.

Švédská návštěva se uskutečnila v rámci pokračování celouniverzitního projektu Podpora spolupráce v oblasti internacionalizace. „Jsme rádi, že kolegyně ze Švédska přijaly pozvání a představily některé odlišné přístupy k prenatální péči. Předpokládáme, že navážeme užší spolupráci, která umožní výměnné studentské pobyty v rámci programů Erasmus,“ uvedl přednosta pořádajícího Ústavu porodní asistence Martin Procházka. Jak připomněl, studentky a studenti oborů Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci mohou na erasmovské pobyty v současné době vyjet do Španělska, Německa nebo Belgie.