Nejmladší fakultu čekají volby děkana

Děkanské volby vyhlásil akademický senát FZV.
Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pátek 2. prosinec 2016, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Fakulta zdravotnických věd se připravuje na třetí děkanské volby ve své historii. Nového děkana nebo děkanku pro funkční období 2017 – 2021 zvolí senátoři na konci ledna příštího roku. Návrhy na kandidáty mohou členové akademické obce podávat do 16. prosince.

Abecední seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na úřední desce fakulty 21. prosince. Na stejném místě budou ve druhém lednovém týdnu představeny jejich volební teze. Akademické obci se kandidáti představí na shromáždění, které je plánováno na 18. ledna.

O vítězi voleb rozhodnou členové jedenáctičlenného akademického senátu na svém zasedání 26. ledna. „Zvolený kandidát bude navržen rektorovi ke jmenování. Nový děkan nebo děkanka povede fakultu od 1. března 2017 do 28. února 2021,“ upřesnil předseda fakultního senátu a zvláštní volební komise Lukáš Merz.

Současný děkan Jaroslav Vomáčka ukončí na začátku příštího roku své první funkční období, kandidovat proto může i podruhé. Pokud bude navržen, hodlá kandidaturu přijmout. „Mám spoustu rozdělané práce, kterou bych rád dokončil,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.

Na průběh voleb bude dohlížet zvláštní volební komise ve složení Lukáš Augustin, Štěpánka Bubeníková, Lenka Machálková, Marie Pavlíková, Dominik Vilímek a předseda Lukáš Merz. Podrobný harmonogram a informace k podávání návrhů na kandidáty je k dispozici ZDE.

Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V prvních čtyřech letech stála v jejím čele Jana Marečková. V minulých volbách ji ve funkci vystřídal současný děkan Jaroslav Vomáčka.

Podrobné informace a harmonogram voleb jsou k dispozici na úřední desce fakulty ZDE.