Nejvíc preferovaným benefitem na UP jsou stravenky

Ilustrační foto: Martin Višňa
úterý 5. březen 2019, 11:00 – Text: Dana Sztwiertnia Hellová

Zjistit spokojenost zaměstnanců Univerzity Palackého s nabídkou slev a výhod, tzv. benefitů, které jim nabízí jejich zaměstnavatel, byl jeden z cílů dotazníkového šetření realizovaného v závěru loňského roku. Krátký elektronický dotazník byl zaslán všem zaměstnancům fakult a univerzitních zařízení a vyplnilo jej celkem 1222 respondentů.

„Obrovský zájem zaměstnanců nás mile překvapil a je důkazem toho, že osobní rozvoj a spokojenost na pracovišti jsou pro ně důležitým tématem. Zároveň to chápeme tak, že zaměstnanci mají zájem podílet se na rozvoji a zkvalitňování procesů na naší univerzitě,“ řekla prorektorka pro strategii a kvalitu Hana Marešová.  

Jak ukázaly výsledky šetření, drtivá většina zaměstnanců o benefitech ví, pouze 18 % respondentů uvedlo, že o slevách a výhodách nabízených zaměstnavatelem neví vůbec. Míra využití benefitů na jednotlivých fakultách a univerzitních zařízeních kolísá, nejčastěji využívané jsou stravenky, příspěvek na důchodové/životní pojištění, benefity z oblasti kultury a zvýhodněné nákupy a služby. Kromě reálného využívání sledovalo šetření také preferenci benefitů, kde byly výsledky téměř totožné. Skupina nejvíce preferovaných zahrnovala, kromě výše zmíněných, navíc pouze benefit ze skupiny sport a zdraví.

„Výsledky jsou pro nás důležitým zdrojem informací, kam dále nasměrovat naše úsilí. Jako problém stále vidíme nedostatky v komunikaci a prezentaci benefitů. Do budoucna chceme vypracovat jasnou koncepci interní komunikace tak, aby zaměstnanci univerzity měli vždy aktuální informace o slevách a výhodách, které jim jejich zaměstnavatel nabízí,“ shrnul za oddělení řízení lidských zdrojů RUP prorektor Jiří Lach. Jak dále uvedl, cílem v této oblasti je i zintenzivnit spolupráci s univerzitními zařízeními AC BALUO a Akademik sport centrum a vyřešit dlouhodobý problém nerovnoměrné distribuce stravenek v jednotlivých součástech univerzity.

Celkový přehled slev a výhod, které poskytuje pro zaměstnance sama univerzita, ale i nabídku externích partnerů, najdou zaměstnanci na webových stránkách v sekci Zaměstnanci. Celkové závěry dotazníkového šetření jsou k dispozici zde.