Nejvyšší dotaci pro mezinárodní výměny kreditové mobility studentů a zaměstnanců českých vysokých škol získala Univerzita Palackého

Pátek 24. srpen 2018, 10:29 – Text: OK

Olomouc (24. srpna 2018) - V soutěži o podporu mezinárodních studentských a zaměstnaneckých výměn v rámci programu Erasmus+ byla výrazně nejúspěšnější Univerzita Palackého v Olomouci, která získala rekordní grant ve výši téměř 1,5 milionu eur. Evropské finance jí pro příští dva roky umožní realizovat více než 200 studijních a podobný počet pracovních výměnných pobytů v zemích pěti kontinentů.

S projektem Mezinárodní kreditové mobility v rámci programu Erasmus+ 2018 olomoucká univerzita uspěla v silné konkurenci 27 českých vysokých škol. Výše její grantové podpory představuje zhruba třetinu celkového rozpočtu programu pro Českou republiku. Druhá nejúspěšnější Univerzita Karlova obdržela přes 800 tisíc a třetí Univerzita Hradec Králové necelých 400 tisíc eur.

„Ve srovnání s předchozími lety je to pro Univerzitu Palackého rekordní částka. Náš dosud největší projekt v této aktivitě měl rozpočet 360 tisíc eur,“ potvrdila Yvona Vyhnánková, institucionální koordinátorka programu Erasmus+ ze Zahraničního oddělení UP, které projektovou přihlášku připravovalo ve spolupráci s pracovišti jednotlivých fakult UP
i partnerských univerzit. Přihláška zahrnovala téměř 170 stran textů popisujících zajištění realizace projektu.

Finance jsou určeny pro mezinárodní studijní pobyty a praktické stáže studentů a na výukové pobyty a školení zaměstnanců pro akademické roky 2018–2019 a 2019–2020. „Výměny budou probíhat mezi Univerzitou Palackého a jejími 52 partnerskými univerzitami v 16 zemích východní a jižní Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Do projektu jsou zapojena pracoviště šesti olomouckých fakult – cyrilometodějské teologické, filozofické, pedagogické, právnické, přírodovědecké a fakulty tělesné kultury,“ upřesnila Yvona Vyhnánková.

Schválení dvouletého projektu je podle ní obrovským úspěchem a současně velkou výzvou. „Mezi našimi partnery jsou univerzity ze zemí velmi vzdálených geograficky i kulturně, například z Bhútánu, Gruzie, Maroka, Íránu, Jihoafrické republiky, Zambie nebo Japonska. Realizace výměn tedy bude poměrně náročná. Věříme ale, že přispějí k podpoře internacionalizace univerzity, přinesou nové zkušenosti, znalosti i dovednosti nejen účastníkům, ale všem zapojeným pracovištím na UP i na partnerských univerzitách,“ uvedla Yvona Vyhnánková.

Při posuzování kvality projektů se hodnotí zejména jejich přínos pro zapojené instituce
i dopad a schopnost žadatele dosáhnout plánovaných cílů. „Jde zejména o relevanci k celkové strategii internacionalizace Univerzity Palackého i předpokládané partnerské instituce. Důležitými kritérii jsou také návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, stejně jako jejich přínos a uplatnění výsledků,“ objasnil vedoucí Zahraničního oddělení UP Dalibor Mikuláš.

Studenti mohou žádat o studijní pobyt v délce od tří do dvanácti měsíců v rámci jednoho akademického roku. Během studia v zahraničí je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr. Pedagogičtí pracovníci UP mohou vyjet na výukový pobyt, který se uskuteční formou přednášek, seminářů, praktické výuky a konzultací se studenty. Stejně jako nepedagogičtí pracovníci mohou na zahraniční partnerské vysoké škole absolvovat i školení. Podrobné informace naleznou zájemci na webu Zahraničního oddělení UP.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Od roku 2015 jsou v jeho rámci podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu. Administrací programu Erasmus+ v České republice je pověřen Dům zahraniční spolupráce.

Kontakt pro média:

Mgr. Yvona Vyhnánková | institucionální koordinátorka programu Erasmus+ | Zahraniční oddělení UP

E: yvona.vyhnankova@upol.cz | T: 585 631 041

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD. | vedoucí Zahraničního oddělení UP

E: dalibor.mikulas@upol.cz | T: 585 631 092 | M: 734 643 726

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)