Noc vědců poučila a pobavila, za tajemstvím vědy vyrazili mladí i starší

Foto: V. Duda, O. Blahoušek, M. Višňa, J. Polehňa a další spolupracovníci ze zapojených pracovišť
Pondělí 9. říjen 2023, 8:00 – Text: M. Višňa, M. Křížková Hronová a další

Nahlédnout do tajemných zákoutí celé řady vědních oborů i jejich praktických aplikací, něco se naučit a zároveň se pobavit, to umožnila tisícům návštěvníků oblíbená Noc vědců. Během pátečního večera měli zájemci o vědu otevřené dveře nejen v laboratořích a učebnách Univerzity Palackého, ale také na některých pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc nebo na přerovské Vysoké škole logistiky.

Nejrůznější chemické a fyzikální pokusy, tematické kvízy, přednášky, projekce, tvůrčí dílny, hry, ale také třeba výlety do vesmíru nebo fire show. Do pestrého programu letošní olomoucké Noci vědců přispěly všechny fakulty, ústav CATRIN, Pevnost poznání a další pracoviště Univerzity Palackého. Odhalit střípky onoho Tajemství, které bylo hlavním tématem letošního ročníku oblíbené popularizační akce, tak bylo možné opravdu po celém městě. Podle koordinátora akce Ondřeje Martínka Noc vědců přilákala na 10 tisíc lidí, což je nejvíce od roku 2011, kdy se Univerzita Palackého připojila k akci poprvé.

Velký zájem tradičně byl o aktivity, které připravila přírodovědecká fakulta. U stolků s prezentací chemických a fyzikálních pokusů se tvořily hloučky zvědavých dětí, které se zaujetím sledovaly například levitaci objektů pomocí tekutého dusíku, poznávaly minerály a horniny, mohly nahlédnout do konstrukce automobilových světlometů či si na hlavolamech vyzkoušet svoji bystrost. Přichystáno bylo i vyhledávání sádrových odlitků fosilií, určování měst podle leteckých map či matematická úniková hra. Pod hlavičkou Academia Filmu Olomouc tu také byly promítány dokumentární filmy Krásné tlení a Tajemství trusu.

„Na Noc vědců sem jezdíme už tři roky. Jsem ráda, že dceru i syna baví i něco jiného než sociální sítě,“ uvedla Jana Pokorná z Olomouce. Jejímu desetiletému synovi Vincentovi se nejvíce líbily pokusy s vitaminem C, skládání a rozkládání LED modelů a virtuální realita. Zklamán nebyl ani student přírodovědecké fakulty Adam Burkuš. „Chtěl jsem se podívat do zákulisí fakulty na to, co dělají jiné katedry, a podpořit kolegy z katedry experimentální fyziky. Líbily se mi například pokusy chemických laboratoří a živé exponáty biologických kateder,“ prozradil.

Plno bylo od začátku až do nočních hodin i v areálu Korunní pevnůstky, kde se nachází interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Před muzeem poutaly pozornost obří nafukovací modely planet, také UV instalace, vevnitř návštěvníci mohli vidět nové exponáty. Pavla Mročková z Frýdku-Místku zavítala jak do muzea, tak i do jeho nové laboratoře v nedávno otevřené budově Envelopa Hub. „S rodinou jezdíme na Noc vědců už několik let. Letos nás zaujala nová UPlab a expozice věnovaná vakuovým vývěvám. Líbí se nám, jak studenti UP dokážou srozumitelně a s lehkostí vysvětlit nejen dětem složité přírodní jevy. Rádi jsme se vyfotili u modelů planet.“

S pátečním večerem mířily kroky zájemců o vědecká témata také na pedagogickou fakultu. Společně s mámou sem vyrazil například žák olomoucké základní školy Demlova Nikola Páluš. „Noc vědců už znám z minulých let, jsme tady už pošesté. I letos se těším, že se zase něco dozvím,“ řekl s tím, že je zaujala připravená pestrá nabídka vzdělávacích her a soutěží. „Jediné, co je na Noci vědců negativní, je to, že je krátká a nedá se stihnout všechno,“ dodala jeho matka Martina Pálušová.  

Bohatý program přichystala i filozofická fakulta, kam se mimo jiné zašla po výuce podívat posluchačka kombinovaného studia sociální práce Ivana Bednarská ze Zubří. Během workshopu Tajemství stáří si prostřednictvím simulátoru vyzkoušela, jak funguje tělo starého člověka s omezenou hybností a sníženou svalovou sílou. „Pracují v sociálních službách, s klienty po mrtvici, a tak mi nabídka Noci vědců přinesla cennou zkušenost,“ uvedla.

Na filozofické fakultě se mluvilo také třeba o Harrym Potterovi a židovské magii. V Centru judaistických studií odborníci prezentovali dlouhou a silnou tradici magie v judaismu i to, že v některých židovských komunitách zastává dodnes důležitou roli. „Židovská magie je velmi bohatá. Zdaleka to není jen kabala, jak si mnozí myslí. Zkoumali jsme paralely mezi těmito světy a to, jestli se tyto světy nějakým způsobem vzájemně ovlivňovaly. Nejsilnějším tématem, které je jim společné, je obrana před zlými silami. V judaismu se tak děje pomoci amuletů a vnějších aspektů, zatímco v Harry Potterovi je to vnitřní síla a odvaha. Během večera jsme zájemcům ukázali příklady aspektů židovské magie,“ řekla Theresa Hermann, autorka bakalářky na téma Harry Potter a židovská magie.

Motto letošní Noci vědců vystihla i fotografická výstava Born different instalovaná v Galerii sociální fotografie FF UP. Odkrývá tajemství každodenního života dětí s albinismem a jejich rodin v Zambii. „Často máme tajemství spojené s romantickým vyústěním, ale autoři této výstavy nám ukazují drsnou realitu Zambie a toho, jaký je tamní život albínů,“ přiblížila Veronika Gigalová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Hned na několik výstav lákala Ústřední knihovna UP ve Zbrojnici, ať už šlo o staré tisky z jejích fondů nebo třeba fotografie Jindřicha Štreita doprovázející expozici Právo a my. Právnická fakulta k programu Noci vědců přispěla dvěma popularizačními přednáškami. Filip Ščerba z katedry trestního práva s publikem rozkrýval rodinná tajemství s trestněprávními důsledky, Milan Hulmák z katedry soukromého práva a civilního procesu zase příchozím ukázal některá kouzla, která se dají dělat s obchodními podmínkami, i způsoby, jak se proti takovým kouzlům bránit. Do křesel fakultní auly po setmění usedli právní laici, studenti práv, ale i několik právníků z praxe.

Cyrilometodějskou teologickou fakultu mohli zájemci projít při hledání QR kódů multimediální hry o Ukrajině, k tomu mohli ochutnat z připraveného občerstvení, vyzkoušet, jak se čte bible pod vodou, nebo se prostřednictvím virtuální reality vydat na cestu vesmírem. Virtuální realita, ovšem se sportovní tematikou, byla tahákem i na fakultě tělesné kultury, která připravené aktivity umístila do prostor Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu. Podle Barbory Suchánkové z fakultního oddělení pro rozvoj a vnější vztahy do center dorazilo na 450 lidí. „Ještě v deset hodin měli dobrovolníci na stanovištích plno. Nejvíce táhla virtuální realita, kde se málem hádali rodiče s dětmi, kdo si brýle vyzkouší dříve,“ uvedla. Kromě toho se zájemci mohli podívat do laboratoří zaměřujících se na analýzu pohybu nebo si zahrát showdown, obdobu stolního tenisu pro zrakově postižené, a na památku si návštěvníci mohli odnést fotku z fotokoutku.

Do noci bylo živo také na Teoretických ústavech, kde sídlí lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd. Lékařská fakulta ve spolupráci s pracovišti Fakultní nemocnice Olomouc připravila možnost vyzkoušet si chirurgické šití či laparoskopickou operaci, také vyšetřit pacienta – figurínu Simira v Centru telemedicíny a simulátoru. K tomu medici určovali zájemcům krevní skupinu i testovali jejich znalosti, případně důvtip v kvízu, nechyběla zubní víla, která radila se správnou péči o chrup, a otevřené bylo i anatomické muzeum.

Do něj se s přáteli podíval i muzikant – violista Jakub Frodl. „Shodli jsme se, že to byl strašidelnější zážitek než jít do strašidelného domu. Zvládli jsme to, ale nebylo jednoduché na některé preparáty koukat,“ smál se s tím, že museli dobře plánovat, kam během večera zajdou. „Noc vědců vždy strašně rychle uteče!“

Na stanovištích fakulty zdravotnických věd si mohli malí i velcí vyzkoušet model stáří, nechat si změřit index tělesné hmotnosti nebo pod speciální lampou zjistit, jestli si umí umýt ruce. Na Ústavu porodní asistence se pak zájemci dozvěděli podrobnosti k diagnostice pohlaví pomocí ultrazvuku a také si mohli prohlédnout modely plodu a různé trenažéry, které se tu k výuce využívají. Tradičně velký zájem byl také o prohlídky fortu Tafelberg, centrály potrubní pošty a transfuzního oddělení, které připravila Fakultní nemocnice Olomouc a které byly obsazené již několik dní před začátkem Noci vědců.

Vědychtiví hosté zaplnili také budovu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů vysokoškolského ústavu CATRIN v Holici. V porovnání s dřívějškem výrazně přibylo zahraničních návštěvníků včetně dětí. Již tradičně byl velký zájem o prohlídky centra, během nichž se zájemci seznámili s hlavními směry prováděného výzkumu a nahlédli do laboratoří. „Prohlídka byla velmi zajímavá a výklad skvělý. Na konkrétních příkladech jsem si uvědomila, jaký je rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem a proč je věda důležitá. Vědci byli výborně připravení i na malé obecenstvo, bylo vidět, jak děti pokusy baví,“ řekla Valentina Tobolková z Jihlavy.

Díky experimentům malí i velcí návštěvníci pronikli do tajemství nanomateriálů, moderních metod šlechtění rostlin, dozvěděli se o katalýze, radioaktivitě, viděli levitující magnet nebo příbytek opylovačů. Nahlédli i do mikroskopů, s nimiž vědci pracují. Právě vývoji mikroskopie a jejím přínosům se věnuje i výstava Cesta do nitra hmoty, kterou připravili odborníci z CATRIN a která je až do 20. října k vidění v univerzitní prodejně a informačním centru UPoint na Horním náměstí.

Letošní Noc vědců se z Olomouce rozrostla i do tří dalších míst v blízkém okolí. Za dvaceti body programu dorazilo na Vysokou školu logistiky v Přerově téměř tři sta návštěvníků všech věkových kategorií, nabízené workshopy i přednášky měly naplněnou kapacitu. „Mnohé přednášky končily potleskem, také na náš kvíz byla plná posluchárna. Dopravní modely s vláčky či 3D brýle si užily nejen děti,“ uvedla tajemnice rektora Petra Nesvadbová. V nedalekém přerovském IN-HUBu pak byly pro zájemce připravené ukázky a workshopy 3D tisku.

Stejně jako přerovská škola ožil Nocí vědců poprvé i kulturní dům v Hlubočkách, kde se o program postaral spolek Geniátor. I tady organizátoři napočítali na tři stovky návštěvníků. V obležení byl například stánek, kde bylo možné si vyzkoušet pitvu srdce, v kulturáku se ale také mluvilo o tetování, zkoumal se hmyz pod lupou či mikroskopem, prováděly se nejrůznější pokusy a k prohlédnutí byl model leteckého motoru či vůz dobrovolných hasičů. Tajemství nabídlo i temné sklepení kulturního domu.

Během Noci vědců byl otevřený také ještě nedávno utajovaný vojenský bunkr u nedalekých Přáslavic. Možnosti prohlédnout si ho využila padesátka zájemců.

Popularizační událost Noc vědců vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005 s cílem ukázat široké veřejnosti, že věda není nudná, naopak že odborníci na vědeckých pracovištích dělají práci přínosnou všem. Více o akci na www.nocvedcu.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)