Nová lůžka intenzivní péče na plicní klinice

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Úterý 6. duben 2021, 10:43 – Text: (vim)

Čtyři nová lůžka tzv. intermediární péče může využívat Klinika plicních onemocnění a tuberkulózy LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Lůžka jsou určena pro ty pacienty s respiračními onemocněními, kteří již nevyžadují umělou plicní ventilaci, ale je nutné monitorovat jejich vitální funkce nebo například podávat kyslík o vysokém průtoku. Celkem tak nyní plicní klinika disponuje deseti lůžky intenzivní péče. S modernizací lůžkového fondu byla zřízena i nová sesterna. Více ve zprávě na webu FNOL.

Zpět