Nové možnosti Aurory

Foto: ZO UP
Úterý 16. listopad 2021, 10:21 – Text: (ipu)

Zástupci evropských univerzit se sešli ve španělské Tarragoně. Na Aurora Biannual konferenci, které se účastní i rektor UP Martin Procházka, kromě jiného podepíší dohodu, která posiluje možnosti vzájemných výměn studentů i akademiků v rámci Aliance Aurora, jejíž je UP členem.

Zpět