Nové odrůdy rostlin a výběr sportu na tělo. První projekty Proof-of-Concept začínají

Repro: Žurnál UP
Pondělí 20. leden 2020, 11:51 – Text: Martina Novotná

Rada pro komercializaci Univerzity Palackého v Olomouci (RK UP) schválila k řešení od 1. ledna 2020 první dva dílčí projekty Proof-of-Concept (PoC) z nového programu TAČR GAMA2. Prvním z nich je projekt pro testování automatické kultivace rostlin, který má pomáhat s vývojem nových odrůd rostlin včetně sběru dat během jejich růstu. Cílem druhého projektu je vyvinout aplikaci, která pomůže vybrat uživateli ten správný druh sportu na základě jeho anatomických a fyzických předpokladů. 

Pavel Mazura z Centra regionu Haná (CRH) na Přírodovědecké fakultě UP vytvoří automatickou a digitalizovanou linku na kultivaci rostlin, která bude zároveň vyhodnocovat nasbíraná obrazová data. Linka bude testována v CRH, které je národním koordinátorem pro rostlinnou fenotypizaci, tedy sledování vlivu prostředí na vlastnosti rostlin.

David Prycl z Aplikačního centra BALUO pak vyvine aplikaci, která bude sbírat a vyhodnocovat data pro určení aktuálního vývoje a výkonnosti (nejen) u dětí a mládeže a na základě získávaných výsledků z měření anatomie a fyzických testů jednotlivci pomůže vybrat konkrétní druh vhodného sportu a stanovit tréninkový plán.

„Tyto dva projekty tak doplní 28 PoC projektů z dřívějšího projektu TAČR GAMA1 (TG01010080), jehož řešení bylo úspěšně ukončeno 31. srpna 2019. Některé výstupy z tohoto projektu, které jsou nabízeny komerčním partnerům, jsou dostupné na našem webu“, uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií VTP UP a dodal: „V programu GAMA2 zůstává pro rok 2020 ještě 2,8 mil Kč určených na další dílčí PoC projekty. VTP UP, který projekt TAČR GAMA2 (TP01010015) na Univerzitě Palackého spravuje, proto připravil speciální výzvu PoC projektů určenou pro studenty doktorandského studia a jejich školitele.“

Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů doktorského studia se mohou se svými nápady na projekty PoC, které mají vysoký komerční potenciál, hlásit již nyní, a to v rámci kontinuální výzvy PoC projektů na UP. Současné kolo bylo zahájeno 16. prosince 2019 a přihlášku lze podat až do 23. února 2020. Poté budou přihlášky nových dílčích PoC projektů hodnoceny a předloženy RK, a to na jejím dalším zasedání 20. března 2020. Řešení podpořených projektů bude zahájeno 1. dubna 2020.

Pokud by další zájemci o PoC projekty březnový termín nestihli, je možné přihlášku projektu podat na VTP UP kdykoliv v průběhu roku a projekt bude zařazen na projednávání před RK UP v nejbližším možném termínu zasedání Rady. Předpokládaná zasedání RK UP se v roce 2020 uskuteční v těchto termínech: 20. března 2020, 19. čevna 2020, 18. září 2020 a 11. prosince 2020.

Další informace o projektech PoC na UP jsou dostupné na stránkách VTP UP zde.

Celkový harmonogram 2. kola výzvy PoC projektů je následující:

16. 12. 2019       Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 2. kola kontinuální výzvy

29. 1. 2020          Seminář pro žadatele

23. 2. 2020          Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 24. 2. 2020     Hodnocení odevzdaných přihlášek

13. 3. 2020          Předložení přihlášek Radě pro komercializaci

20. 3. 2020          Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření

21. 3. 2020          Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL

25. 3. 2020          Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR

1. 4. 2020            Zahájení řešení dílčích PoC projektů

 

 

Zpět