Nové publikace z fakulty tělesné kultury shrnují problematiku inkluzivní tělesné výchovy

Foto: Markéta Hajduková
Pondělí 23. listopad 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Vydáním dvou knih a nových metodických listů, které jako první v oboru uceleně nahlížejí na problematiku inkluzivní tělesné výchovy, dospěl ke svému závěru tříletý projekt katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP zaměřený na podporu žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami po celé České republice.

Dvojice publikací s názvem Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy, která vyšla u Vydavatelství UP, je v lecčem průkopnická a odlišná od běžné odborné literatury a má výrazný přesah do praxe. „Knihy plně respektují inovovaný pohled na žáky se speciálními potřebami s ohledem na jejich potřeby a podporu při vzdělávání. Jedná se o vůbec první ucelené publikace po relativně razantní změně přístupu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou přinesla vyhláška z roku 2016. Nabízejí řešení při uplatňování podpůrných opatření v tělesné výchově a dalších pohybových aktivitách realizovaných v rámci škol a školských zařízení,“ uvedl hlavní autor Ondřej Ješina. 

Čtenáři se mimo jiné mohou v ucelené formě poprvé setkat s přehledem pohybových kontraindikací ve vztahu k různým zdravotním limitům či postižením relevantním ke konkrétní oblasti vzdělávání. Poprvé je také například knižně zpracováno téma inkluzivního fitness a kondičních cvičení. Nechybějí četné příklady z praxe a díky přiloženým QR kódům je možné zhlédnout tematicky související videa či další materiály.

„V kontextu odborné kinantropologické literatury relativně nonkonformně teoreticky vymezujeme školní tělesnou výchovu, inovujeme a doplňujeme historicky uváděné činitele výchovně-vzdělávacího procesu v tělesné výchově a také shrnujeme výsledky naší spolupráce s Právnickou fakultou UP, které vzbudily pozornost v Kanceláři Veřejného ochránce práv ČR, na ministerstvu školství nebo u odpovědných osob na krajské úrovni a předznamenaly určité systémové změny v této oblasti,“ přiblížil Ondřej Ješina. Podotkl, že obě knihy mají společné některé kapitoly, jedna se ale zaměřuje na mladší školní věk, druhá pak na starší školní věk a také na přestup z druhého stupně základní školy na střední školu a problematiku přípravy na budoucí pracovní uplatnění. 

Spolupráce akademiků s praktiky

Kromě autorů z katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP se na publikacích podílel například Maxim Tomoszek z Právnické fakulty UP nebo Jitka Vařeková z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Informace jsou navíc v souladu s novými katalogy podpůrných opatření, které vznikly na Pedagogické fakultě UP. „Pevně věřím, že Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy budou prospěšné pro využití ve vysokoškolském vzdělávání a v učitelské či speciálně poradenské praxi. Svým pojetím navíc budou pochopitelné i pro laickou veřejnost a rodiče dětí se speciálními potřebami a mohou se stát inspirací pro pracovníky v sociální oblasti či zdravotnictví,“ dodal Ondřej Ješina s tím, že knihy budou s dalšími materiály distribuovány na spolupracující školy a poradenská školní zařízení, ostatní zájemci je brzy najdou ke stažení na webu www.apa.upol.cz.

Společně s knihami vznikl na půdě katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP také nový soubor metodických listů, které se zaměřují mimo jiné na bezbariérovost, organizaci inkluzivních pobytových akcí nebo na konkrétní aktivity, jako je gymnastika, lyžování nebo turistika. Podobně jako knihy i dvanáctka metodických karet obsahuje vedle textů a doprovodných ilustrací či fotografií QR kódy odkazující na související videa a další materiály, každá karta zahrnuje také vyobrazení vybraných znaků pro osoby se sluchovým postižením. S ohledem na předpokládané využití v terénu jsou karty plné inspirace pro pedagogy vyrobeny jako omyvatelné.

Završení celorepublikového projektu

Knihy a metodické listy jsou výstupy projektu Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, který za podpory ministerstva školství realizovala katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Během uplynulých tří let koordinátoři aplikovaných pohybových aktivit podporovali žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých regionech České republiky, pravidelně se v rámci takzvaných center kolegiální podpory setkávali i pedagogové spolupracujících škol.

Projektový tým rovněž uspořádal řadu osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost, jako jsou programy pro školáky Paralympijský školní den, pÁPÁ hrátky pro děti v mateřských školách nebo zimní série Dny na monoski. Rozeběhly se též inkluzivní mimoškolní aktivity, například lekce plavání pro všechny v Aplikačním centru BALUO FTK UP. Díky projektu mohly být navíc pořízeny materiály a pomůcky pro zabezpečení inkluzivní tělesné výchovy ve školách. O aktivitách a novinkách v projektu pravidelně informoval časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi.

Projekt měl být završen uspořádáním V. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit, kde se mělo debatovat především o budoucnosti tohoto oboru. Její konání ale v květnovém a následně i listopadovém termínu znemožnila epidemie koronaviru a s ní související opatření.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)