Nově vzniklá Asociace právnických fakult požaduje navýšení výdajů pro vysoké školy

Zástupci stran nové asociace se sešli na pražské právnické fakultě. Foto: PF UK
Pátek 4. listopad 2022, 11:00 – Text: Eva Hrudníková

Čtyři české právnické fakulty, olomoucká, pražská, brněnská a plzeňská, a Ústav státu a práva Akademie věd ČR budou úzce spolupracovat. Zavazuje je k tomu Memorandum o založení Asociace právnických fakult, které zástupci pěti institucí tento týden podepsali v Praze. Současně přijali i první usnesení, ve kterém požadují navýšení výdajů pro vysoké školy.

Vznik asociace vychází z mimořádného potenciálu, vysoké odborné a vědecké kapacity, všech pěti zapojených stran a ze společného přesvědčení, že jejich vzájemná spolupráce přispěje k rozvoji a popularizaci vzdělávání a vědy v oblasti práva v České republice a k snazšímu prosazování společných zájmů. „Od podepsání memoranda si slibuji mimo jiné užší spolupráci právnických fakult a Ústavu státu a práva Akademie věd zejména v oblasti národních parametrů hodnocení vědy a jejích specifik v oblasti práva a koordinovanou snahu narovnat financování vysokých škol v této oblasti,“ uvedl Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty, který memorandum podepsal.

Předmětem spolupráce má být například přispívání k pozitivním výsledkům při realizaci vzdělávacích a vědeckých úkolů, při efektivním uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti v praxi i při popularizaci právní vědy vůči veřejnosti. Další oblastí je pak společný výzkum v rámci pracovišť, společné projekty nebo součinnost v oblasti studia.

Strany Asociace právnických fakult krátce po podpisu memoranda jednomyslně přijaly první usnesení. V něm požadují výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, a to zejména prostředků na odměňování učitelů, vědců a výzkumných pracovníků působících v humanitních oborech a srovnatelných oborech společenskovědních. „Za naprosté minimum Asociace právnických fakult považuje to, aby bylo možné v roce 2023 navýšit mzdy učitelů, vědců a výzkumných pracovníků alespoň o výši inflace. Bez takového navýšení nelze zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol. Patrné je to zejména v oblasti práva a právní vědy, protože plat v akademické sféře je nepoměrně nižší než plat či mzda ve srovnatelné právní pozici bez ohledu na to, zda ve veřejné správě či soukromém sektoru,“ píše se mimo jiné v usnesení.

Slavnostní podpis memoranda se uskutečnil 3. listopadu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ze zdravotních důvodů se ho nemohl zúčastnit děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Se zněním memoranda souhlasí a svůj podpis přidá následně.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)