Noví profesoři Univerzity Palackého získali jmenovací dekrety

Noví profesoři a profesorky převzali dekrety při slavnostním aktu ve Velké aule Karolina.
Fotogalerie: MŠMT
Pondělí 25. červen 2018, 12:55 – Text: Velena Mazochová, Šárka Chovancová

(AKTUALIZOVÁNO) Ministr školství Robert Plaga předal dnes dekrety novým profesorkám a profesorům vysokých škol. Jsou mezi nimi i čtyři osobnosti Univerzity Palackého - chirurgové Vladimír Študent a Lumír Hrabálek, biochemik Jan Vacek a kvantový fyzik Jaromír Fiurášek. Na návrh Vědecké rady UP byl jmenován profesorem gynekolog Jiří Špaček z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Jmenovací dekrety pro nové profesorky a profesory podepsal prezident republiky Miloš Zeman 14. června na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Slavnostní akt se uskutečnil dnes v pražském Karolinu. 

„Výsledky vašeho dosavadního snažení posuzovali ve jmenovacím řízení vaši kolegové v komisích, výsledky vaší práce jste obhajovali ve veřejných rozpravách před akademickou obcí a konečné rozhodnutí učinily vědecké a umělecké rady fakult a vysokých škol. Hodnota výsledků vaší práce je tedy objektivně vysoká, a to jak v oblasti pedagogické, tak i vědecko-výzkumné či tvůrčí,“ řekl ministr Plaga ve svém projevu při slavnostním předávání jmenovacích dekretů. 

Novým profesorem pro obor Optika a optoelektronika byl jmenován vědecký pracovník katedry optiky přírodovědecké fakulty a prorektor UP pro strategii vědy a výzkumu Jaromír Fiurášek. Ve své vědecké práci se věnuje kvantové optice a optickému kvantovému zpracování informace, přípravě a charakterizaci kvantových stavů světla a jejich aplikaci. „Považuji za fascinující, že je možné využít podivuhodné až zdánlivě paradoxní vlastnosti kvantových systémů k praktickým aplikacím v oblasti přenosu a zpracování informace či metrologii. Ve svém výzkumu se zaměřuji na rozvoj pokročilých optických kvantových technologií, jako jsou optická kvantová logická hradla či bezšumové kvantové zesilovače, jež mohou tvořit základ budoucích komplexních kvantových informačních procesorů. Jako teoretik intenzivně spolupracuji s kolegy experimentátory a za největší úspěch považuji, když se podaří teoretické myšlenky a nápady ověřit v laboratoři,“ řekl Jaromír Fiurášek.  

Zástupce přednosty Neurochirurgciké kliniky LF UP a FNOL Lumír Hrabálek převzal profesorský dekret pro obor Chirurgie. „Udělení profesorské hodnosti je pro mne výsledkem dlouhodobé tvrdé práce v oboru neurochirurgie, a to jak v rámci chirurgické, tak i vědecké, publikační a pedagogické činnosti. Titulu se velmi vážím, protože je to v naší společnosti stále respektované ocenění a zároveň mne zavazuje v dalším profesním i občanském životě,“ uvedl Lumír Hrabálek. Jak zdůraznil, získání profesorské hodnosti nijak neomezilo jeho vědeckou práci a pokračuje v celé řadě projektů souvisejících zejména s chirurgickým řešením onemocnění mozku a páteře. „Příkladem je problematika míšního postižení u degenerativního onemocnění páteře, problematika náhrad meziobratlových plotének, nádorová onemocnění mozku, spodiny lebeční, páteře a  míchy a další,“ přiblížil Lumír Hrabálek. Jedním z významných výsledků jeho dosavadní výzkumné činnosti je implantát Lumir XLIF cage, který byl i úspěšně patentován. „V té souvislosti mohu touto cestou potvrdit jeho úspěšné klinické použití v náhradě bederní meziobratlové ploténky s velmi dobrými výsledky,“ doplnil Lumír Hrabálek. 

V oboru Chirurgie úspěšně uzavřel profesorské řízení Vladimír Študent, přednosta Urologické kliniky LF UP a FNOL.  Odborně se věnuje zejména onkolurologii, diagnostice, léčbě a chirurgickým postupům při léčbě rakoviny prostaty i nádorů ledvin a nadledvin.  Je zakladatelem školy roboticky asistované laparoskopické operativy, zaměřenou především na operaci prostaty. K významným výstupům výzkumu jeho týmu patří například vývoj zcela nového, ojedinělého a ve světě oceňovaného operačního postupu, který brání inkontinenci po operaci karcinomu prostaty. „Udělení profesorské hodnosti znamená ocenění nejen mé práce, ale celého kolektivu, který  se kolem robotického centra zformoval a je  základem  pro další  vědeckopedagogickou činnost na Urologické klinice LF UP,“ zdůraznil Vladimír Študent. 

Profesorem pro obor Lékařská chemie a biochemie se stal vědecký pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Jan Vacek. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na bioelektrochemii a biofyzikální metody pro studium nukleových kyselin a proteinů. Věnuje se také otázkám senzorů a mikroelektronických součástek pro analýzu interakcí léčiv s DNA a proteiny nebo vývoji nových zařízení pro mikroelektrodové aplikace. Podílel se rovněž na konstrukci pokročilých hybridních extraktorů, které byly následně aplikovány pro profilování nových bioaktivních látek v biomase řas a sinic. K aktuálním výsledkům práce jeho týmu patří nové typy funkčních vodivých i nevodivých polymerů, které nacházejí aplikace v organické elektronice a bioanalytických a biomedicinských aplikacích. 

Na návrh Vědecké rady UP získal profesorský dekret také Jiří Špaček, přednosta porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jmenován byl pro obor Gynekologie a porodnictví.  

K letošnímu červnovému termínu obhájilo nejvíce kandidátů profesorské řízení na Univerzitě Karlově, která ke jmenování zaslala osmnáct návrhů. Po šesti jich nominovaly Masarykova univerzita a Akademie múzických umění, pět nových profesorů má ČVUT. Kompletní seznam nově jmenovaných profesorů vysokých škol najdete ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)